Teknisk dialog om genudbud af NemRefusion

Se dokumentation og baggrundmateriale for NemRefusion – og deltag i den tekniske dialog om det kommende genudbud.

Invitation til teknisk dialog om genudbud af NemRefusion

Se dokumentation og baggrundmateriale for NemRefusion – og deltag i den tekniske dialog om det kommende genudbud.

KOMBIT har tidligere inviteret til leverandørmøde ang. genudbuddet af NemRefusion - læs mere om dette her. Som opfølgning på dette informationsmøde – og som led i udbudsprocessen – inviterer KOMBIT nu interesserede leverandører til teknisk dialog.

Læs mere om NemRefusion her.

I henhold til KOMBITs praksis giver KOMBIT interesserede leverandører mulighed for at deltage i en teknisk dialog med henblik på at få klarlagt eventuelle uklarheder i udbudsprocessen.

Dokumentation, tid og sted

Til orientering kan dokumentation og baggrund for den nuværende NemRefusion-løsning hentes downloades nederst på denne side.

Møderne vil blive afholdt mellem d. 10.-13. december 2013 hos KOMBIT. På møderne giver vi en kort opdatering af projektets status og bruger derefter tiden på dialog om leverandørens kommentarer til materialet. Møderne vil hver vare 1 time og 15 minutter.

Tilmeldingen til dialogmøderne sker efter først-til-mølle princippet. Interesserede leverandører kan kontakte leverandørchef Jesper Bo Seidler på jsi@kombit.dk for at få fastlagt et mødetidspunkt i perioden eller angående yderligere spørgsmål.

På gensyn.