System til opkrævning af ejendomsskatter overdrages fra kommunerne til Skatteforvaltningen

Systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag er efter et længere afklaringsforløb overdraget fra kommunernes it fællesskab KOMBIT til Skatteforvaltningen.

Allerede i maj 2017 gjorde en politisk boligaftale det klart, at en ressortomlægning for opkrævningen af ejendomsskatter skulle gennemføres.

Siden da har Kommunernes Landsforening (KL), Skatteforvaltningen og KOMBIT arbejdet på at få vilkår, teknik og praktik til at falde på plads for en overdragelse af løsningen Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E).

Fra politisk aftale til praktisk overdragelse

Efter den oprindelige løsning til kommunerne var færdigudviklet i sommeren 2018, har parterne samarbejdet om en række forskellige afdækninger af løsningens kvalitet, der nu betyder, at løsningen kunne overdrages til Skatteforvaltningen fra og med 1. oktober 2019.

Systemets overdragelse har indgået som en del af en større økonomiforhandling mellem stat og kommuner, hvor regeringens finansudvalg den 24. september endelig godkendte aktstykke om overdragelse af systemet såvel som økonomien.

Det udlæg som KOMBIT har foretaget på vegne af landets kommuner, bliver således dækket, så kommunerne ikke får nogen form for opkrævning i forbindelse med etableringen af E&E-løsningen.

Læs mere om aftalen her.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414