Sygehusadviser klar på den fælleskommunale Beskedfordeler

Nu melder alle EOJ-leverandører klar til at distribuere sygehusadviser via den fælleskommunale Beskedfordeler.

Allerede i 2017 igangsatte KOMBIT afdækningen af, hvordan sygehusadviser kunne distribueres via den fælleskommunale infrastruktur – nærmere bestemt Beskedfordeleren – så kommunen havde mulighed for at få et samlet overblik i SAPA over, hvorvidt en sygehusindlæggelse og udskrivelse påvirker andre sagsforløb og indsatser i kommunen.

Siden da har processen været lang og sej i forhold til at få alle forudsætninger på plads, få de nødvendige godkendelser og få EOJ-leverandørerne til at prioritere opgaven i en travl hverdag og komme helt i mål.

(Næsten) alle forudsætningerne er på plads

Ultimo september 2021 kunne KOMBIT endelig sætte det sidste flueben med konstateringen af, at alle EOJ-leverandørerne nu havde hul igennem til Beskedfordeleren.

Dermed er forudsætningerne på plads for at kunne distribuere sygehusadviser til abonnenterne på selvsamme Beskedfordeler.

Selvom langt de fleste forudsætninger er på plads for at kommunerne kan få glæde af disse informationer i administrationen, udestår stadig en væsentlig udfordring.

En kendt fejl hos EPJ-leverandøren, Epic (Sundhedsplatformen), betyder imidlertid, at der bliver sendt sygehusadviser, som ikke overholder MedCom standarden. Både MedCom og KOMBIT er i kontakt med Epic, så fejlen kan blive udbedret hurtigst muligt.

Indtil fejlen er rettet, vil det ikke være muligt for kommunerne at se sygehusadviser i SAPA, da kommunerne skal kunne være sikre på at have modtaget samtlige relevante sygehusadviser.

Den forretningsmæssige konsekvens af fejlen

Fejlen betyder, at selvom Epic kun leverer til enkelte hospitaler, kan adskillige kommuner risikere, at deres borgere af en eller anden grund indlægges på et af disse hospitaler, hvormed understøttelsen af sygehusadviser mistes.

Der arbejdes på at få denne sidste faktor på plads, så alle landets kommuner kan høste denne forretningsmæssige gevinst. KOMBIT forventer at kunne arbejde sig rundt om denne forhindring i løbet af første halvår 2022.