Syddjurs Kommune og Formpipe pilottester Støttesystemerne mod ESDH-løsning

Syddjurs Kommune skal sammen med Formpipe Software pilotteste, hvordan Støttesystemerne fungerer sammen med Formpipes ESDH-løsning.

Testforløbet i Syddjurs Kommune løber frem til sommer 2018 og inkluderer alle Støttesystemer, som KOMBIT nu har overtaget og gjort tilgængelige i et eksternt produktionsmiljø. Samarbejdet mellem Syddjurs Kommune og Formpipe skal bl.a. give konkrete erfaringer med:

  • Overførsel af sager fra ESDH-systemet Acadre til Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks. Denne del af testen skal sikre, at sager fra Acadre - via indeksene - kan læses i SAPA (Sags- og Partsoverblik), når SAPA går i luften i løbet af 2018.
  • Brug af Støttesystemet Administrationsmodul til at godkende og oprette serviceaftaler mellem kommunen og Formpipe
  • Etablering af Syddjurs' organisationsstruktur i Støttesystemet Organisation
  • Kobling af sager i Acadre til Støttesystemet Organisation, så sager kan tilknyttes sagsbehandlere og organisationsenheder
  • Håndtering af hændelser fra/til Støttesystemet Beskedfordeler
  • Håndtering af journalnotater og dokumenter ift. Fordelingskomponenter

Del af større afprøvningsforløb

Samarbejdet mellem Syddjurs Kommune og Formpipe er etableret i forbindelse med et større afprøvningsforløb, som KOMBIT har iværksat for at afprøve og driftsmodne Støttesystemerne mod fagløsninger i samarbejde med udvalgte kommuner og deres leverandører. Afprøvningen skal, ud over at få erfaringer med hvordan snitfladerne til Støttesystemerne fungerer mod fagløsninger, også rette fejl og uhensigtsmæssigheder samt vurdere behovet for support og hvor mange ressourcer det kræver, at implementere Støttesystemerne sammen med kommunale fagløsninger.

Mere information om Pilotforløbet

Kommuner og leverandører, der ønsker at høre mere om hvordan man kan medvirke i KOMBITs afprøvningsforløb med Støttesystemerne, kan få mere information hos forretningsudvikler Iver Winther IWI@kombit.dk.