Succes med automatisk sagsbehandling kræver en aktiv ledelsesindsats

Offentlige top- og mellemledere har nøgleroller i at sikre, at anvendelse af automatiseret sagsbehandling understøtter god myndighedsadfærd.

Det er en af konklusionerne i den Ph.d.-afhandling om ”automatisk sagsbehandling og god myndighedsadfærd”, som Ulrik Røhl, tidligere stabschef og nuværende strategiske rådgiver i KOMBIT, har forsvaret i dag.

Offentlige myndigheder anvender i stigende grad halv- og fuldautomatisk sagsbehandling, når de træffer afgørelse ang. kontanthjælp, børnepenge, ansøgninger om husbygning eller prøveløsladelser. Ulriks afhandling tager afsæt i denne udvikling og belyser, hvordan den stigende automatisering påvirker myndigheders overholdelse af regler og normer for ”god myndighedsadfærd”. Sidstnævnte er simpelt sagt de regler og normer, som beskriver vores fælles forventninger til, hvordan myndigheder bør opføre sig.

Afhandlingen påpeger fire områder, der har betydning for arbejdet med automatiseret sagsbehandling og god myndighedsadfærd:

  • Offentlige top- og mellemledere har nøgleroller i at sikre, at anvendelse af automatiseret sagsbehandling understøtter god myndighedsadfærd.
  • Offentlige top- og mellemledere kan løfte denne rolle ved at engagere sig aktivt i anvendelsen af avanceret teknologi og god myndighedsadfærd inden for eget arbejdsområde.
  • En større indsigt i de underliggende værdier for god myndighedsadfærd er mindst lige så vigtigt som en styrket lovgivning inden for området.
  • Det bør overvejes at udvide regler og normer for god myndighedsadfærd, så de bedre dækker relevante organisatoriske aspekter af anvendelse af automatiseret sagsbehandling.

Ulriks Ph.d.-projekt er gennemført som et samarbejde mellem Aalborg Universitet og KOMBIT. KOMBIT anvender resultaterne til at styrke understøttelsen af kommunernes myndighedsrolle i forbindelse med anvendelsen af fælleskommunale it-systemer.

 

Kontakt

Chef for Kommunikation & Omverdenen
4060 1447