Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering overtager DAR

KOMBITs samarbejdsaftale med SDFE vedr. DAR udløber den 30. juni 2020. Herefter bliver SDFE ny kontraktholder på DAR.

KOMBIT er, på baggrund af den gældende aftale mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og KOMBIT, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af DAR 1.0. En samarbejdsaftale som udløber den 30. juni 2020, hvorefter SDFE overtager løsningen fra KOMBIT og bliver kontraktholder på DAR.

Netcompany fortsætter som leverandør

Netcompany skal fortsat drifte og videreudvikle DAR.

Ifølge SDFE betyder det, at systemet vil køre videre, helt som det plejer. De understeger i deres udmelding til de kommunale brugere af DAR, at de fortsat vil blive inddraget i forbindelse med videreudvikling af DAR.

SDFE overtager en god løsning i stabil drift

KOMBIT er i et tæt og godt samarbejde med SDFE gået i gang med at planlægge transitionen og dermed en god overdragelse af DAR, som sikrer de bedste vilkår for DAR og ikke mindst kommunerne for fremtiden.

Det betyder, at det for kommunerne frem til overdragelsen vil være ’business-as-usual’.

”Det har været en fornøjelse at arbejde tæt sammen med kommunerne om at udvikle DAR 1.0 og gøre DAR til en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram”, fortæller Dorthe Andersen, projektleder på DAR.

”Løsningen er i dag i stabil drift og kommunerne har udtrykt stor tilfredshed med løsningen. Det er derfor med ro i maven, at vi overdrager DAR til SDFE. Vi glæder os til fortsat at følge DARs videre færd fra sidelinjen”, siger Dorthe Andersen om overdragelsen af DAR.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407