Stor opbakning til Byg og Miljø

63 kommuner har nu valgt at tilslutte sig Byg og Miljø-løsningen. Men kommuner, der endnu ikke har taget stilling, kan stadig nå det.

Tilslutningsprocessen til projektet Byg og Miljø er nu ved at være slut. Status lige nu er, at 63 kommuner har tilsluttet sig løsningen.

De tilsluttede 63 kommuner rummer tilsammen knap 70 % af borgerne i Danmark. Dermed opfylder tilslutningen kravene til den business case, der på forhånd var opstillet. Det er dog vigtigt at pointere, at der stadig er et stykke til de 80 kommuner, som den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har som mål i 2015.

Tilslutning stadig mulig

Derfor vil vi opfordre de kommuner, der endnu ikke har tilsluttet sig, om at overveje en ekstra gang og kontakte projektet på mail byggesag@kombit.dk. Husk, at ifølge den foreløbige bølgeplan for overgangen til obligatorisk digital selvbetjening, skal alle kommuner kunne tilbyde digital byggesagsansøgning ved udgangen af 2014.

Byg og Miljø-projektet hilser stadig kommuner velkommen et par uger endnu til den udmeldte pris på 1,65 kr. pr. borger for MDB og 0,25 kr. pr. borger for MDB Miljø. Hvis en kommune vælger at vente med at tilslutte sig til senere, vil afgiften være en kr. højere pr. borger i kommunen.

Leverandør fundet inden nytår

KOMBIT fortsætter nu processen med at finde den leverandør, der skal udvikle Byg og Miljø. Den 22. november er der frist for at indgive tilbud, og der vil være udpeget en leverandør inden årets udgang.

Desuden vil KOMBIT bruge de kommende måneder på at lodde stemningen blandt de tilsluttede kommuner for, om der er interesse for indkøbsfællesskaber for integrationer til ESDH- og fagsystemer.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407