Stor leverandørinteresse for de kommende monopolbrudsløsninger

KOMBIT har afholdt orienteringmøder for potentielle leverandører til de kommende udbud på monopolbrudsløsningerne.

Den 19. februar afholdt KOMBIT orienteringsmøde for potentielle leverandører til de kommende udbud på monopolbrudsløsningerne. Mere specifikt drejede mødet sig om de kommende udbud på Kommunernes Ydelsessystem, Sygedagpenge og NemRefusion. I alt 39 personer fra 21 forskellige leverandører deltog i mødet, som var arrangeret af KOMBIT.

På mødet blev hele monopolsbrudsprogrammet præsenteret, og der blev givet en status på det kommende udbud af Kommunernes Ydelsessystem og den forventede leverandørinddragelse. Desuden orienterede KOMBIT om det samarbejde, der nu er i gang mellem ATP og KOMBIT om udbud af de nye systemer på barsels- og sygedagpenge. Der blev dernæst fortalt om NemRefusion, som er tæt forbundet med ovenstående ydelsessystemer og som snart kan genudbudes.

Du kan se præsentationerne fra mødet ved at klikke på "Alle dokumenter" i højrespalten.