Stor kommunal tilslutning til CPR-/CVR-projektet

Kommunerne står nu bag CPR-/CVR-projektet.

Langt de fleste kommuner har nu tilsluttet sig CPR-/CVR-projektet. Det betyder, at projektet har fået et vigtigt mandat til at fortsætte arbejdet med at nedbringe kommunernes omkostninger til kopiregistre.

CPR-/CVR-projektet i KOMBIT har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR. For at kunne foretage dette arbejde har projektet de seneste måneder søgt om tilslutning fra kommunerne.

Få kommuner har dog stadig ikke meldt tilbage, og KOMBIT vil i de kommende uger tage kontakt til disse få kommuner, for at høre om de ønsker at tilslutte sig den fælleskommunale indsats og være med til at høste potentielt meget store gevinster.

Fortsatte forhandlinger

Forhandlingerne mellem KMD, KOMBIT og Udbetaling Danmark om nedsættelse af priserne for P-data og KMD-V-data er stadig i gang. Foreløbigt er der lagt møder i kalenderen frem til udgangen af november måned. Så snart resultaterne af forhandlingerne ligger klart, vil KOMBIT sende en melding til projektets kontaktpersoner.

Drejebog udkommer inden udgangen af november

KOMBIT og Udbetaling Danmark står naturligvis for at udfase brugen af kopiregistre i de løsninger, der hører under monopolbruddet. Men for at kommunerne kan høste de potentielle gevinster af CPR-/CVR-projektet forudsætter det, at de også selv gør en indsats for at få brugen af kopiregistre udfaset fra de løsninger de selv har ansvaret for at indkøbe.

Som hjælp til dette arbejde vil KOMBIT inden udgangen af november ’lukke op’ for første udgave af en drejebog, der blandt andet vil rumme vejledninger og analyser.

Drejebog på netværket Yammer

Lidt utraditionelt har KOMBIT besluttet, at denne drejebog vil komme til at ligge på det sociale netværk Yammer og altså ikke være et traditionelt dokument, men derimod en samling af materialer, som løbende bliver beriget og udvidet.

Fordelen ved at bruge Yammer er, at kommunerne her vil have mulighed for at indgå i en dialog med hinanden og derved vil kunne spørge og dele råd, tips og erfaringer efterhånden som arbejdet skrider frem. Alle CPR-/CVR-projektets kontaktpersoner vil få adgang til drejebogen, som der vil blive udsendt yderligere information om inden for nogle få uger.

Vi håber, at kommunerne vil tage godt imod denne nye måde at lave drejebog på.