Stor interesse for genudbuddet af NemRefusion

Der var et stort fremmøde blandt leverandørerne til KOMBITs informationsmøde om genudbuddet af NemRefusion i går.

Torsdag d. 28. november afholdt KOMBIT et fælles informationsmøde om genudbuddet af NemRefusion for alle interesserede leverandører. Til mødet deltog følgende leverandører: Atea, CGI, CSC, Fujitsu, IBM, IS Nordic, KMD, Netcompany, NNIT, Schultz, Steria og Visma.

På mødet blev NemRefusion-løsningen præsenteret af Christian Ernstsen fra Lakeside, der igennem review af systemet, dokumentationen og koden kunne fremlægge deres vurdering af NemRefusion. Derudover blev udbudsprocessen, tildelingskriterier samt den videre proces gennemgået. Du finder præsentationen fra mødet nederst i denne nyhed.

Præciseringer

Efter mødet kan KOMBIT, som svar på leverandørernes spørgsmål, præcisere følgende:

Tilgængelighed for drift er i dag opdelt i en periode 1 og 2 med forskellige servicemål.

  • Periode 1 er arbejdsdage kl. 07-17 og for denne periode er servicemålet for tilgængelighed 99,3%.
  • Periode 2 er kl. 17-07 (samt weekender og helligdage), dvs. øvrig tid, og for denne periode er servicemålet for tilgængelighed 98,5%.

Derudover er virk BRS komponenten (brugerrettighedssystem) ultimo august i år udskiftet med NemLog-in.

Udover materialet samt de ovenstående præciseringer blev der på informationsmødet spurgt ind til en række områder, som der herunder kan findes svar på.

Q: Hvor stor en andel udgør iterationstests af det samlede antal tests i NemRefusion?
A: Andelen er passende, men KOMBIT og Lakeside arbejder videre med området.

Q: Foreligger den oprindelige kravsspecifikation eller er det systembeskrivelsen, der vil indgå i udbudsmaterialet?
A: Det er den opdaterede systemdokumentation, der løbende er blevet opdateret, så den afspejler systemets nuværende funktionalitet. I materialet vil desuden indgå nye releases og opdateringer indeholdende disse releases samt en beskrivelse af de releases, som ønskes fremadrettet.

Q: Vil prisen til transition blive inkluderes i vurderingen af tilbud?
A: Transition vil blive en del af økonomiperspektivet og vil således indgå i beregningen af tildelingskriteriet ”Økonomi”.

Q: Vil der blive givet adgang til kildekoden som en del af udbudsprocessen?
A: Det er af juridiske og sikkerhedsmæssige årsager endnu ikke besluttet.

Tekniske dialogmøder i uge 50

I forbindelse med den videre proces med afholdelse af én-til-én tekniske dialogmøder i uge 50 har KOMBIT udarbejde 14 konkrete spørgsmål, som vi beder leverandørerne tage udgangspunkt i. Spørgsmålene er baseret på dokumentation og baggrundsmateriale for NemRefusion, som kan findes nederst på denne side. I selve invitationen til de tekniske dialogmøder findes information omkring tilmelding. De konkrete spørgsmål kan ligeledes findes nederst i denne nyhed.

Yderligere spørgsmål kan rettes til leverandørchef Jesper Bo Seidler på jsi@kombit.dk eller tlf. 3334 9448.