Stor interesse for det nye DUBU

Der var fuldt hus, da KOMBIT inviterede til informationsmøder om det nye DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge). Løsningen sættes i drift 1. januar 2019.

På informationsmøder i Kolding og Ballerup kickstartede DUBU-projektet et travlt efterår, hvor kommunerne skal uddannes i og implementere det nye DUBU. Alle DUBU-kommuner var repræsenteret, og de kunne bl.a. opleve Netcompany demonstrere en foreløbig version af det kommende DUBU. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med løsningen og ser nu frem til at skulle trække i arbejdstøjet og stifte nærmere bekendtskab med de mange nye ting i DUBU.

KLIK holder styr på opgaverne

For at støtte kommunernes implementering af det nye DUBU, stiller KOMBIT værktøjet KLIK til rådighed. KLIK er et opgave- og opfølgningsværktøj, der udstiller opgaver, som kommunerne skal løse. Det er typisk kommunernes projektledere og udvalgte superbrugere, som skal arbejde med KLIK.

På informationsmøderne blev de kommende opgaver i KLIK gennemgået. Opgaverne publiceres efterhånden, som kommunerne skal udføre dem, men allerede nu kan man få et overblik over dem i Implementeringshåndbogen for DUBU-projektet.

Uddannelse

En vigtig aktivitet, som kommunerne skal planlægges og afvikle, er uddannelse. En stor del af uddannelsen varetages af kommunernes egne superbrugere, der vil modtage den nødvendige træning fra Netcomany. Kommunerne har allerede meldt ind hvor mange superbrugere, de ønsker at uddanne, og uddannelsesdagene med Netcompany er lagt fast.

Efter uddannelsen skal der afsættes tid til, at superbrugerne kan fordybde sig i det nye DUBU og uddannelsesmaterialet. Alt efter den enkelte kommunes behov, skal materialet tilpasses, inden det tages i brug i kommunen. Emnet blev også behandlet af Jonna Christoffersen, Middelfart Kommune, som holdt et oplæg på vegne af DUBU’s følgegruppe, der har repræsentanter fra Kolding-, Aabenraa-, Aalborg-, Randers-, Jammerbugt-, Middelfart-, Nyborg-, Lyngby-Taarbæk- og Vordingborg kommuner.

Yammer-netværk til inspiration

På informationsmøderne udvekslede deltagerne erfaringer fra arbejdet med at uddanne brugere, og KOMBIT skal opfordre alle til at udnytte DUBU's Yammer-netværk, hvis der er behov for inspiration - fx hvordan andre kommuner griber planlægningen og afviklingen af uddannelse an.

Præsentationer fra informationsmøderne

Præsentationer fra informationsmøderne kan hentes i DUBU's dokumentbibliotek.