Status og tidsplan for genudbuddet af NemRefusion

En række leverandører har nu søgt om at blive prækvalificeret til at byde på drift og vedligeholdelse af NemRefusion og en revideret tidsplan ligger klar.

Onsdag den 19. marts klokken 12.00 var der deadline for ansøgninger om at blive prækvalificeret til at byde på drift og vedligeholdelse af NemRefusion, og der har været stor interesse fra leverandørernes side.

KOMBIT vil i løbet af de kommende 14 dage gennemgå ansøgningerne og udvælge fem leverandører,  bedømt på referencer, til at afgive tilbud 

Herefter ser tidsplanen for selve udbuddet og valg af endelig leverandør ud som herunder.

Tidsplan for udbudsforretningen

Dato

Aktivitet

Uge 15

Udsendelse af opfordring til afgivelse af tilbud, udbudsbekendtgørelse samt upload af det samlede udbudsmateriale til EU-supply.

Uge 17

Besigtigelse. Leverandørerne vil have mulighed for at gennemse kildekoden og BizTalk konfigurationer på en PC opstillet hos KOMBIT.

Uge 21

Frist for modtagelse af spørgsmål.

Uge 21

Frist for Ordregivers besvarelse af spørgsmål og fremsendelse af evt. supplerende oplysninger til udbudsmaterialet.

Uge 22

Frist for modtagelse af tilbud i EU-supply.

Uge 26

Forventet valg af leverandør og fremsendelse af underretning til samtlige Tilbudsgivere.

Uge 27 og 28

Stand-still periode (vejledende).

Uge 29

Kontraktunderskrivelse (vejledende).

Bemærk at dette er en foreløbig tidsplan. Konkrete datoer vil fremgå af udbudsbetingelserne i EU-supply.