Opdateret tidsplan og økonomi for monopolbruddet er på vej

KOMBIT forventer at udsende en opdateret tidsplan samt information om den tilhørende økonomi for monopolbruddet inden for de kommende uger.

KOMBIT har ved Kommunedagene primo juni orienteret kommunerne om, at der senest den 20. juni vil blive offentliggjort en opdateret tidsplan for monopolbruddet inkl. information om økonomien for monopolbruddet.

Der udestår imidlertid nogle afklaringer, som kræver lidt ekstra tid for at kunne færdiggøre den samlede opdaterede tidsplan.

Der vil inden for de kommende uger og senest den 3. juli – inden sommerferien – blive offentliggjort en samlet udmelding her på siden med den opdaterede tidsplan for monopolbruddet og information om økonomien.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til MBprogrammet@kombit.dk.

Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme

KOMBIT lovede på Kommunedagene at udsende information om fordelingen af provenuet fra det nylige salg af KMDs ejendomme.

Informationen er udsendt i et brev til landets borgmestre, kommunaldirektører og programledere den 16. juni 2015. Her fremgår, at KLs bestyrelse har besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, bør målrettes finansiering af implementeringen af de nye it-løsninger og rammearkitekturen, som skal afløse de hidtidige monopolløsninger. 

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433