Støttesystemerne inviterer til arbejdsgrupper

KOMBIT ønsker en tæt involvering af kommunerne, ATP og Udbetaling Danmark i arbejdet med de fælleskommunale Støttesystemer

De fælleskommunale Støttesystemer er gået i udbud, og KOMBIT ønsker en tæt involvering og indflydelse af kommunerne, ATP og Udbetaling Danmark i den videre proces med realisering og implementering af Støttesystemerne. Til formålet etablerer KOMBIT fire arbejdsgrupper til at bistå KOMBIT.

Formålet med at etablere arbejdsgrupperne er sikre, at den forretningsnære operationelle viden, som kommunerne har, bringes i spil både i forhold til realiseringen og implementeringen af Støttesystemerne. Derved vil arbejdsgrupperne få en central rolle i forhold til at sikre, at de potentielle gevinster ved Støttesystemerne realiseres. 

Organisering af arbejdsgrupperne

KOMBIT ønsker at etablere fire arbejdsgrupper af op til 10 deltager pr. gruppe med fokus på ét eller flere Støttesystemer.

De fire arbejdsgrupper er:

  • Hændelser - Beskedfordeler
  • Indekser – Sags-, Dokument- og Ydelsesindeks
  • Sikkerhed – Administrationsmodul og Adgangsstyring for bruger og systemer
  • Klassifikation og Organisation

Arbejdsgruppernes fokus vil i første omgang være at dykke ned i brugsmønstre af Støttesystemerne og udarbejde konkrete anbefalinger til brug af systemerne samt kortlægge de opgaver, kommunerne skal løfte for at sikre den bedst mulige nytte af Støttesystemerne.

Deltagelse i arbejdsgrupperne

Til arbejdsgrupperne har vi behov for deltagere, der har et godt indblik i kommunens systemlandskab og organisering, og har mod på at påvirke i realiseringen af den fælleskommunale rammearkitekturen.

Det kan være, du er it-chef, it- eller forretningsarkitekt eller -medarbejder, med et godt tværgående kendskab til kommunens it-systemer.Specifikt til arbejdsgruppen på Støttesystemet Sikkerhed har vi behov for medarbejdere, som har det daglige ansvar med at implementere sikkerheden i organisationen.

Det første møde, der er et kickoff-møde,  finder sted d. 30. april 2014.
Læs hele invitationen her. For at tilmelde dig en eller flere arbejdsgrupper klik på linket her.
Bemærk at tilmeldingsfrist er udskudt til d. 25. april.

KOMBIT gør opmærksom på, at man ved tilmelding ikke er sikret plads i en arbejdsgruppe. KOMBIT vil prioritere, at arbejdsgrupperne afspejler en bred repræsentation af kommuner, og at gruppernes størrelse muliggør en aktiv deltagen.Tilmeldte vil kort efter tilmeldingsfrist modtage en mailbekræftelse på, om de har fået plads i den ønskede arbejdsgruppe.

Hvis du har spørgsmål til arbejdsgrupperne, kan du skrive til stoettesystemerne@kombit.dk

Vi håber på stor deltagelse og et inspirerende og effektivt samarbejde.