Sortimenter klar i blivende løsning

Sortimenter flyttes nu til sin blivende placering i det Fælleskommunale Klassifikationssystem. Den nye placering giver kommunerne en KLIK-opgave.

Sortimenter spiller en afgørende rolle, når penge flyttes fra ét sted til et andet sted i den kommunale forvaltning via Finans- og Debitor-integrationerne i ØiR.

Når håndteringen af sortimenter it-understøttes i Fælleskommunalt Klassifikationssystem automatiseres arbejdsgange for distribution af nye og ændrede sortimenter. Det er således sortimenterne, som opstiller konteringsreglerne for, fx hvilke konti der må anvendes.

Opsætning og håndtering af sortimenterne flyttes per 25. marts til det Fælleskommunale Klassifikationssystem. Og det har praktisk betydning for kommunerne.

Opgaverne i KLIK

Kommunen bør forholde sig aktivt til dette skifte, da der er konkrete opgaver, som skal løses, hvis de nye sammenhænge skal understøtte deres aktiviteter i den blivende sortimentsløsning.

For at hjælpe kommunerne, har KOMBIT forberedt beskrivelser og opfølgning på de konkrete opgaver, som skal løses, som lige straks vil være at finde i KLIK (Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering).

Herfra er det de systemansvarlige for kommunens bogførings- og opkrævninssystemer, som bliver tovholder(e) på, at disse opgaver løses i kommunen og hos kommunens it-leverandører.

Ændringen har betydning for alle nye og ændrede sortimenter, mens de sortimenter, som de forskellige it-løsninger allerede holder, ikke vil påvirkes af denne overgang.

Det er derfor også vigtigt, at kommunerne prioriterer at få forudsætningerne på plads for, at nye og ændrede sortimenter kan håndteres via det Fælleskommunale Klassifikationssystem.

Frozen Zone

I forbindelse med at sortimenterne flyttes, vil der være en såkaldt “Frozen Zone” for adfministration af sortimenter.

Fra og med den 14. marts til den 25. marts kan der således ikke etableres nye sortimenter eller ændringer til eksisterende sortimenter i hverken testmiljø eller produktionsmiljø.