Servicevindue i produktionsmiljøet for STS Administrationsmodul og Beskedfordeler d. 1. september 2018

KOMBIT er klar til at flytte funktionalitet til indgåelse af serviceaftaler for STS Beskedfordeler til STS Administrationsmodul. I den forbindelse planlægges servicevindue i produktionsmiljøet lørdag den 1. september.

I servicevinduet lørdag den 1. september 2018 kl. 08 – 18 bliver der etableret integration mellem STS Administrationsmodul og STS Beskedfordeler. Herefter vil serviceaftaler for STS Beskedfordeler - ligesom det gælder for øvrige serviceaftaler - blive administreret i STS Administrationsmodul.

Bemærk, at det udelukkende er administration af serviceaftaler til STS Beskedfordeler, der flyttes til STS Administrationsmodul. Opsætning af dueslag og abonnementer skal fortsat foretages i brugergrænsefladen til STS Beskedfordeler.

Opgaver for anvenderne

Anvenderne skal ikke foretage sig noget i forbindelse med selve servicevinduet.

Hvad betyder servicevinduet for anvenderne?

•  Der lukkes for adgangen til STS Administrationsmodul lørdag den 1. september kl. 08 -18. Det betyder, at der ikke kan administreres aftaler i produktionsmiljøet på Serviceplatformen i hele servicevinduet.
•  STS Beskedfordeler lukkes ned i dele af servicevinduet.

I løbet af servicevinduet kontrollerer KOMBIT, at al funktionalitet er i overensstemmelse med det forventede. Hvis der konstateres kritiske fejl, bliver miljøet rullet tilbage til forrige baseline.

KOMBIT vil informere om fremdrift på servicevinduet ved servicevinduets afslutning lørdag den 1. september.

Hold dig orienteret om kommende releases

Du kan finde KOMBITs releasekalender og releasenoter for Støttesystemer og Serviceplatformen her. Du kan tilmelde dig nyheder om planlagte releases her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418