Serviceplatformen skal udskifte ”SPSIGNING certifikat” i produktionsmiljøet

13. april 2020 udskiftes SPSIGNING certifikat i på Serviceplatformens produktionsmiljø.

Denne nyhed er relevant for leverandører af it-systemer, der benytter token-baserede snitflader mod Serviceplatformens produktionsmiljø.

I forbindelse med udskiftningen af certifikatet skal anvendere, der bruger token-baserede snitflader (og dermed bruger SPSIGNING certifikat) til at validere svar fra Serviceplatformen, tilføje det nye certifikat til deres truststore, inden skiftet finder sted.

Hvis denne opgave ikke løses inden 13. april, hvor certifikatet udskiftes, vil it-systemet ikke kunne gennemføre kald til Serviceplatformen via token-baserede snitflader.

Det nye SPSIGNING certifikat kan downloades her.

Vælg filen: "Serviceplatformen Signing certifikat Prod (SPCER) - udløb januar 2023.txt".

Du kan allerede nu tilføje det nye certifikat til dit it-systems truststore. Herefter kan du blot afvente udløb af det gamle certifikat.

Hvis denne opgave ikke løses inden certifikatet skiftes, vil jeres kald til Serviceplatformen via de token-baserede snitflader fejle fra den 13. april 2020.