Læs SAPAs snitfladestrategi

Snitfladestrategien for SAPA beskriver, hvorfor snitflader er så nødvendige at beskæftige sig med i SAPA-sammenhæng, og understøtter kommunernes arbejde med at udarbejde en lokal snitfladestrategi.

Den forretningsmæssige værdi af SAPA-løsningen opstår i samspillet med kommunernes lokale sagsbærende it-løsninger (kildesystemer).

Dette samspil kræver, at kommunerne laver en lokal snitfladestrategi, som beskriver, hvordan man lokalt vil implementere snitflader mellem SAPA/den fælleskommunale infrastruktur og de kildesystemer, der indeholder sager om borgere og virksomheder – de lokale sagsbærende it-løsninger. Uden en lokal snitfladestrategi vil den enkelte kommune på sigt ikke få det fornødne overblik i SAPA.

Snitfladestrategiens indhold

Den netop offentliggjorte snitfladestrategi for SAPA går i dybden med baggrunden for, hvorfor det er så vigtigt at skabe samspil mellem SAPA og lokale kildesystemer.

Strategien er vigtig læsning for alle SAPA-projektledere, monopolbrudsprogramledere og andre med interesse for samspillet mellem kildesystemer og SAPA-løsningen. Den giver læseren basal viden om bl.a. forskellige tekniske løsningsmodeller, om hvordan integrationerne tilvejebringes, og om hvordan dialogen med kildesystemleverandørerne gennemføres.

Lav en lokal snitfladestrategi

SAPAs snitfladestrategi skal hjælpe kommunerne med at igangsætte arbejdet med at formulere og eksekvere en egen lokal snitfladestrategi for at implementere de rette integrationer til de rette kildesystemer rettidigt, prisgunstigt og med den fornødne kvalitet.

Kommunernes arbejde med en lokal snitfladestrategi skal bl.a. sikre, at hver kommune kortlægger det forretningsmæssige behov for integrationer og træffer en forretningsmæssig beslutning om, hvordan og hvornår integrationerne skal implementeres. 

Baggrund og KIGO-opgave

KOMBIT har tidligere beskrevet en række opgaver relateret til snitflader og integrationer. Et overblik over dette kan fås i dokumentet ”Kommunernes hjemmeopgaver i relation til snitflader for KMD Sag og SAPA/STS”, der ligger på KOMBITs hjemmeside under SAPA-projektet.

Opgaven med at udarbejde og eksekvere en lokal snitfladestrategi ligger i direkte forlængelse af disse tidligere opgaver, og den vil blive beskrevet i KIGO.

SAPAs snitfladestrategi er skrevet på baggrund af drøftelser i SAPA-projektets kommuneprojektgruppe og kommunestyregruppe, en kommunehøring i foråret om prioritering af forretningsområder samt et oplæg, som Kenneth Møller Johansen holdt på kommunenetværksmøderne i juni 2015. Powerpoint fra oplægget kan findes i SAPAs dokumentbibliotek.

Spørgsmål og kommentarer kan som altid sendes til sapa@kombit.dk.