SAPA-pilotkommuner er trukket i arbejdstøjet

Ti pilotkommuner er nu i gang med det forberedende arbejde til implementeringen af SAPA.

Tirsdag d. 8. september 2015 samledes de ti pilotkommuner for SAPA-projektet for første gang. Pilotkommunerne bliver de første kommuner, som idriftsætter og ibrugtager SAPA, og har forpligtet sig på at deltage aktivt i forberedelsen af implementeringen.

De udvalgte pilotkommuner afspejler såvel geografisk som størrelsesmæssig forskel, ligesom deres anvendelse af SAPA forventeligt vil variere.

SAPA med kommunernes øjne

På dagen genbesøgte vi SAPA-historien med deltagernes egne ord, og der var mange positive udsagn; det er jo fantastisk, at vi får brudt monopolet, kan spare penge, får mulighed for større overblik samt nye og bedre måder at udføre vores arbejde på.

Pilotkommunerne drøftede også udfordringerne ved implementeringen af SAPA, og deres arbejde består netop i at forstå udfordringerne og udvikle værktøjer til at overkomme dem.

Projektleder Kenneth Møller Johansen fortalte de sidste nyheder fra projektet, hvor bl.a. en nylig demo af systemet har fået god feedback fra kommunerepræsentanterne.

Implementeringsredskaber på vej

Kommunerne fordelte sig efterfølgende i de fire arbejdsgrupper om kommunikation, kompetenceudvikling, nye arbejdsgange samt konfiguration af systemet.

Hver arbejdsgruppe tager nu fat på arbejdet med at udvikle de redskaber til implementeringen, som skal være til gavn for alle kommuner. Hovedopgaverne i implementeringen er beskrevet nærmere i dokumentet ’SAPA-overblik over hovedopgaver

Udrulningen i pilotkommunerne forventes påbegyndt i Q4 2016 og øvrige kommuner følger efter i 2017-2018 i henhold til tidsplanen for monopolbruddet