Overblik over implementeringsopgaver for SAPA klar til kommunerne

KOMBIT lancerer nu et foreløbigt overblik over de opgaver, som kommunerne skal gennemføre ved implementeringen af SAPA.

Mange kommuner er godt i gang med den forberedende implementering af SAPA-projektet. Lokalt arbejder man blandt andet med at få overblik over brugsmønstre for KMD Sag, udarbejde en samlet exit-strategi for KMD Sag mv.

Kommunernes SAPA-projektledere får indblik i opgaverne i opgave- og opfølgningsværktøjet KIGO, som kræver et login.

For at give SAPA-projektledere og andre interesserede et overordnet overblik over de aktiviteter, som kommunerne skal gennemføre for at implementere SAPA, har KOMBIT netop lanceret et SAPA-overblik over hovedopgaver. Her kan man få et overblik over, hvilke aktiviteter kommunerne skal gå i gang med tidligt, og hvilke aktiviteter er tæt knyttet til idriftsættelse og ibrugtagning af SAPA-løsningen.

SAPA-overblikket er tilgængeligt på SAPAs dokumentbibliotek, og vil ligesom KIGO blive løbende opdateret, når der er nye opgaver til kommunerne.

Kommentarer og spørgsmål kan som altid rettes til sapa@kombit.dk