SAPA opdateres og dele af Borgerblikkets opdateringer udskydes

Den 29. juni går SAPA i luften med en ny version, mens Borgerblikkets release 3.3 udsættes til efter sommerferien.

Den nye version af SAPA indeholder både fejlrettelser og ny funktionalitet, baseret på ønsker fra kommunerne. Blandt andet kan nævnes følgende ændringer:

  • Angivelse af aktivt CPR-notat på borger
  • Mulighed for at se tværfaglig status‐historik
  • LOS-ID og LOS-Navn tilføjes til revision- og afregningslog
  • Øget brugervenlighed i brugen af SAPA Advis
  • Nye hændelsesområder i SAPA Advis

Den samlede gennemgang kan ses i releasebeskrivelsen for SAPA 3.3 - klik her

Udover ny funktionalitet, skal SAPA’s og Borgerblikkets administratorer være opmærksomme på, at der er kommet en række nye serviceaftaler til godkendelse. De nye serviceaftaler dækker både SAPA Overblik, SAPA Advis og Borgerblikket. De præcise serviceaftaler fremgår af releasebeskrivelsen for SAPA 3.3.

Borgerblikkets release udsættes
Den kommende release for Borgerblikket udsættes til efter sommerferien. Projektet er gennem de seneste dages end to end-tests af den nye BOB Service og Digitaliseringsstyrelsens orkestreringskomponent stødt ind i nogle udfordringer. Eftersom den nye BOB Service er central for alle ændringer i release 3.3, har vi vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at udsætte idriftsættelsen af BOB-servicen og release 3.3.

Det drejer sig om følgende ændringer:

  • Filtrering på handlingsfacetter
  • Ressourcemæssige og fysiske ydelser i Borgerblikket

BOB Testmiljø
Testen viste nogle udfordringer, der gør det nødvendigt at udsætte idriftsættelsen af testmiljøet. Udviklingen af testmiljøet fortsætter, herunder oprettelse af testbrugere, testdata osv. Vi holder kommunerne løbende orienteret, og så snart vi kender den endelige dato for lancering, giver vi selvfølgelig besked til alle kommuner. Læs om testen her

Pilot på Gæld & Betalinger forsætter som planlagt
Som led i en pilot får to kommuner som planlagt adgang til gæld og betalinger (fx dag- og fritidstilbud) i fanebladselementet ”gæld & betaling” via SAPA. Data er kun tilgængelig for udvalgte brugere i kommunen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
2224 0629