SAPA opdaterer kravspecifikation på baggrund af kommunal høring

I marts startede SAPA-projektet en høringsproces, hvor alle kommuner har haft mulighed for at gennemgå og kommentere på et udkast til kravspecifikation for løsningen.

Kommuner tilfredse

En tilfredsundersøgelse blandt de deltagende kommuner viser, at kommunerne synes, at høringsprocessen har fungeret godt som dialog mellem kommunerne og KOMBIT. Undersøgelsen viser også, at kommunerne har tillid til, at KOMBIT håndterer høringssvarene med nødvendig seriøsitet ift. at sikre et monopolbrud.
 

Høringsproces og resultater

Høringsprocessen blev kickstartet med tre identiske møder for kommunerne i slutningen af marts 2013. På møderne præsenterede projektet kravspecifikationen og en drejebog til, hvordan kommunernes kontaktpersoner kunne gennemføre høringsprocessen hjemme i de respektive kommuner. Høringen varede i fire uger i april. Herefter blev der afholdt feedbackseminarer i midten af maj med yderligere mulighed for dialog mellem projektet og kommunerne.
 
Alle kommuner, der har indsendt skriftlige høringssvar, modtager nu en separat tilbagemelding på deres bemærkninger og en samlet oversigt over alle høringssvar. Som afrapportering til projektets styregruppe er der udarbejdet en høringsrapport, der dokumenterer processen og konklusionerne. Denne er fremsendt til kommunernes kontaktpersoner.
 

Kravspecifikation opdateres

Næste skridt for projektet er en opdatering af kravspecifikationen. En ny udgave vil blive offentliggjort på KOMBITs hjemmeside, før projektet påbegynder udbud.