SAPA netværk: Organisering på dagsordenen i kommunerne

SAPA-projektet og kommunerne arbejder med organisering på kvartalsvise netværksmøder og i mindre lokale netværk.

I slutningen af august holdt SAPA-projektet de første to netværksdage i Øst og Vest. Dagene handlede om at skabe rammerne for videndeling og netværk kommunerne imellem, og om at fokusere på de opgaver, der ligger ude i kommunerne lige nu i forhold til SAPA med en direkte linje til de øvrige monopolbrudsprojekter.

Forberedelse til monopolbrud

64 af de omkring 100 deltagende SAPA-kontaktpersoner evaluerede deres udbytte af netværksdagen, og tilbagemeldingerne går på, at deltagerne oplever en større forståelse for afklaringsbehovene hjemme i deres organisation. Samtidig får kommunerne mulighed for at få besvaret de spørgsmål, de står med lige pt. i forhold til det forestående monopolbrud, både via hinanden og i den direkte dialog med KOMBIT.
Inddragelse, sparring på tværs og styr på processerne er nogle af de ting, der i evalueringerne bliver fremhævet som værende gennemgående på netværksdagene. Der kommer i tilbagemeldingerne også gode konstruktive forslag til, hvordan KOMBIT og SAPA-projektet fremadrettet kan blive endnu mere konkrete og nærværende for kommunerne i understøttelsen af arbejdet med at forberede organisationen til at forberede det forestående monopolbrud.

Kommunerne har fokus på organisering nu

Mie Holmsgaard Rasmussen fra Lejre Kommune understreger vigtigheden af få organisationen rigtigt på plads: ” Lige nu lægger vi en del arbejde i at få formidlet det potentiale og de opgaver, der er forbundet med Monopolbruddet – både på direktionsniveau, blandt sagsbehandlere og øvrige interessenter. Til den opgave er Drejebogen og netværksmøderne helt uundværlige. Derudover fylder det meget hos os at få allokeret de rette ressourcer til opgaven og få skabt en holdbar organisering.”

Lars Kjær Lauridsen, Næstved kommune, siger om SAPAs initiativ omkring netværkstankegangen: ”Netværksdagen bekræfter nogle problemstillinger og gør os opmærksomme på nye. Netværket er vigtigt og KOMBIT faciliterer det godt. Der er stor signalværdi i kommunernes drejebog, som viser at KOMBIT tager monopolbruddet alvorligt, og det er vigtigt i forhold til forankringen.”

Næste netværksmøde: I gang med løsning af opgaverne i drejebogen

På opfordring fra kommunerne bliver de kommende netværksdage i slutningen af november tilrettelagt med hovedvægten lagt på håndtering af konkrete opgaver og udfordringer i kommunerne lige pt. Fokus vil bl.a. være på det strategiske perspektiv i form af case-eksempler fra kommuner, der allerede har organiseret sig. Der vil på dagen i gruppearbejder blive tage hul på flere konkrete drejebogs-opgaver, der skal håndteres i kommunerne nu, herunder organisering og kontrakt- og leverandørstyring.

Henrik Arens fra Aarhus kommune er opmærksom på omfanget af de opgaver, der ligger forude nu set i forhold til monopolbruddet: ”Den opgave, der ligger nærmest, er en grundlæggende etablering af en projektorganisation med baggrund i de forskellige projekter i det samlede monopolbrudsprojekt; vi snakker programledelse, styregruppe og projektgrupper. Og dernæst udarbejdelsen af materiale til at få informeret og inddraget resten af kommunen og dermed få leveret de nødvendige ressourcer qua projektets størrelse. Da vi er en magistratskommune, ligger der en spændende udfordring i at komme ud i og få inddraget de andre magistrater med SAPA.”

Tilmelding og program for netværksmøderne i november

Som SAPA kontaktperson/ansvarlig i din kommune har du muligheden for at tilmelde dig en af netværksdagene i enten Øst d. 25. november eller i Vest d. 26. november. Se det overordnede program og indhold for dagen i KOMBITs arrangementsoversigt i bunden af forsiden af www.kombit.dk

Vi håber på stor deltagelse lige som sidst, så vi sammen kan få taget det næste vigtige skridt i forberedelsen til SAPA-implementeringen.