SAPA kravspecifikation klar til review hos kommunerne

SAPA kravspecifikationen er i dag sendt til høring i kommunerne for at sikre kvaliteten af den endelige løsning i et tæt samarbejde med kommunerne.

En lang række kommuner har i denne uge været på SAPA introseminar, som kick-off til høringsprocessen, hvor SAPA-kontaktpersonerne er blevet klædt på til at være tovholdere på indsamling af feedback fra deres kommuner. Der har indtil nu været afholdt to introseminarer og det tredje og sidste følger efter påske.

Intro-seminarerne giver de SAPA-ansvarlige i kommunerne en gennemgang af hele høringsprocessens forløb samt en idé om, hvad de kan forvente sig af KOMBIT og hvad KOMBIT forventer af kommunerne.

Kommunernes aftryk på SAPA-løsningen

Frem til d. 30. april kan kommunerne drøfte SAPA kravspecifikationen internt og aflevere deres feedback til KOMBIT. På baggrund af kommunernes reviews, samt tre planlagte feedback-seminarer d. 14., 15. og 16. maj, vil KOMBIT revidere kravspecifikationen.

Ultimo maj forventer KOMBIT at være klar med en ny revideret version af SAPA kravspecifikationen.  Herefter vil det blive leverandørernes tur til at komme med inputs i en ny review-proces, som igangsættes primo juni med et intro-seminar for leverandører. Den endelige leverandør-høringsproces starter op efter sommerferien.

Kravspecifikationen, drejebog for kommunernes høringsproces og alt øvrigt materiale i forbindelse med SAPAs kravspecifikation kan du finde her.