SAPA er færdigudviklet til version 1.0

SAPA-løsningen har passeret en vigtig milepæl, og er nu færdigudviklet til version 1.0. Løsningen afventer nu Støttesystemerne og services på Serviceplatformen, som udgør den infrastruktur, som SAPA skal baseres på.

Opdatering den 18. december 2015 kl. 13: Nyheden er blevet opdateret, da det i den oprindelige nyhed fremgik, at Serviceplatformen er under udvikling. Det er ikke tilfældet, da den er i drift med flere services. Det, der er under udvikling, er de services på Serviceplatformen, som SAPA skal benytte.

Siden tildelingen af SAPA-kontrakten til Netcompany i februar 2015 har der pågået først en afklaringsfase og dernæst en intensiv udviklingsfase fra maj 2015.

Udviklingsfasen er nu tilendebragt, og SAPA-løsningen er færdigudviklet til version 1.0.

KOMBIT takker de mange kommuner, som har lagt en stor indsats ved udviklingsarbejdet i de seneste måneder. Det har været afgørende at have kommuner tæt inde i udviklingsforløbet for at kunne udvikle en så brugervenlig løsning som muligt.

Hanne Willumsen, systemejer for KMD Sag EDH i Københavns Kommune, har deltaget i udviklingsarbejdet i de seneste måneder, og udtaler: Udviklingen af SAPA har været en god proces. Jeg synes, at KOMBIT og Netcompany har været gode til at tage de deltagende kommuners indspark til sig. Det styrker min tro på, at SAPA bliver en intuitiv løsning, som de fremtidige brugere let kan komme i gang med at bruge.

Afventer Støttesystemerne og services på Serviceplatformen

SAPA-løsningen kan endnu ikke blive idriftsat i kommunerne og hos Udbetaling Danmark. Det skyldes, at SAPA skal stå oven på den fælleskommunale infrastruktur, herunder Støttesystemerne, som endnu er under udvikling samt de services, der skal udvikles til SAPA på Serviceplatformen.

Den fælleskommunale infrastruktur er forudsætningen for, at man bl.a. kan oprette brugere, lave adgangsstyring, se informationer om sager, dokumenter og ydelser og modtage adviseringer i SAPA-løsningen.

Udviklingen af Støttesystemerne har planmæssig fremdrift, og KOMBIT vil i begyndelsen af 2016 begynde at teste SAPA-løsningen op mod de forskellige støttesystemer, så snart dette er muligt. 

Det forventede idriftsættelsespunkt for SAPA er planlagt til at foregå i efteråret 2016, hvor ti kommuner har meldt sig som pilotkommuner. Tidsplanen for SAPA kan som altid tilgås her.

SAPA i 2016

Selvom SAPA-løsningen nu er klar i version 1.0, er arbejdet ikke slut.

I 2016 vil KOMBIT og de ti pilotkommuner arbejde intensivt med at forberede kommunernes lokale implementering af SAPA. Arbejdet vil resultere i en række værktøjer, cases mv., ligesom KOMBIT lancerer en implementeringshåndbog for SAPA, hvor man kan få et samlet overblik over implementeringsopgaverne.

Som en del af implementeringsmaterialet vil der blive frigivet forskellige relevante skærmbilleder af SAPA-løsningen i første halvdel af 2016. Skærmbillederne viser, hvordan SAPA-brugerfladen ser ud.

Som altid kan eventuelle kommentarer og spørgsmål sendes til sapa@kombit.dk.