SAPA afholder workshops med kommuner

I forbindelse med analysearbejdet i projekt SAPA har projektgruppen de seneste måneder afholdt en række workshops med forskellige kommuner. Arbejdet med workshops fortsætter frem til sommerferien.

SAPA er i øjeblikket i gang med at indsamle ønsker og krav fra kommunerne og skabe overblik over projektets omfang. I den forbindelse har projektgruppen i februar og marts samlet input til en opgørelse af kommunernes overordnede behov.

Projektet har afholdt en række to-dages workshops med Faaborg-Midtfyn, Gribskov, Hjørring og København kommuner.  Her er der primært blevet fokuseret på det tværgående sagsoverblik, men også på sagsdannelsen og adviser. Vi får dels et overblik over as-is-situationen samt input til to-be-scenarier.

Flere workshops på vej

I maj og juni måned er der planlagt en række intensive workshops i KOMBIT, hvor vi vil arbejde mere i dybden med forretningsbegreber, use cases og svømmebanediagrammer. Vi forventer at arbejde videre med kommunale specialister fra netop Faaborg-Midtfyn, Gribskov, Hjørring og København og supplere med specialister fra de kommuner, der deltager i SAPAs Kommuneprojektgruppe.

SAPA skal give sagsbehandlere et godt overblik over borgersager på tværs af kommunale fagsystemer. Dermed vil de kunne spare tid ved at undgå manuelle opslag i flere forskellige systemer, og antallet af fejl vil blive reduceret.