Review af det nuværende BBR for mulige leverandører

Konsulenthuset Lakeside har udført et review af dokumentation, kildekode og miljø til det nye Bygnings- og Boligregister (BBR)

For at stille alle tilbudsgivere lige i forbindelse med det kommende udbud af BBR 2.0, har KOMBIT bedt konsulenthuset Lakeside om at udarbejde en rapport, der indeholder et review af det nuværende BBR.

Reviewet baserer sig på:

  • Den nyeste version af den samlede dokumentation, som den nuværende leverandør KMD har leveret.
  • Den seneste release af kildekode, scripts, etx.
  • Opklarende og kvalificerende interviews med den nuværende leverandør - projektledelse, forretningsudvikling, udvikling og drift.

Du kan læse mere om reviewet og baggrunden for reviewet i slides fra informationsmøde for leverandører den 2. sept. 2014.