Rettelser på vej til servicen CVR Online

I weekenden rettes nogle af de fejl, som er opstået på CVR Online i forbindelse med kildeændring.

I forbindelse med sidste uges opdatering og kildeændring til servicen CVR Online, har der været nogle udfordringer med validiteten i data og fejl hos anvenderne.

Rettelser kommer i weekenden

Nogle af disse udfordringer vil ifølge Datafordeleren blive løst igennem en opdatering, som finder sted i den forestående weekend.

Opdatering har til hensigt at løse uoverensstemmelser i visse historiske data mellem Datafordeleren og CVR-registreret hos Erhvervsstyrelsen (ERST).

Det er derfor også vores forventning, at CVR Online fungerer efter hensigten på den anden side af weekenden.

Opdateringen kan give udfordringer

Opdateringen kan betyde, at der sker yderligere udsving i validiteten af de data der lige nu hentes via CVR Online – mens opdateringen står på.

Vi har desværre ikke kunne få information om, præcis, hvornår denne opdatering finder sted. Men vil alligevel gøre opmærksom på, at der kan være supplerende udfordringer med validiteten af CVR data fra Serviceplatformen hen over den forestående weekend.

Opleves fejl i servicen CVR Online, skal man kontakte Helpdesk på Serviceplatformen.

Herudover henviser vi til driftsmeddelelser for Serviceplatformen.