Resumé: Teknisk leverandørdialog om de fælleskommunale Støttesystemer

Et resumé med input fra potentielle tilbudsgivere ligger nu klar.

KOMBIT har i uge 49 afholdt teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere, hvilket har udmøntet sig i en række kvalificerede input, som KOMBIT vil tage højde for i forbindelse med det forestående udbud. Den tekniske dialog i december er en opfølgning på den teknisk dialog projektet afholdt i forsommeren 2013. Her gav en række potentielle tilbudsgivere gode input til projektet – både konkret til kravspecifikationerne og mere generelt om en række centrale emner for tilbudsgivernes mulighed for at give konkurrencedygtige tilbud. Disse input har projektet indarbejdet i kravspecifikationerne, som – sammen med det øvrige udbudsmateriale – har været udgangspunkt for den netop afholdte tekniske dialog.

Dialogen med leverandørerne er gennemført på baggrund af en række spørgsmål, som har været tilgængelige på KOMBITs hjemmeside. Se spørgsmålene samt det offentliggjorte materiale på siden her.

De potentielle tilbudsgivere har skriftligt fremsendt svar på spørgsmålene til KOMBIT og har siden uddybet de væsentligste pointer ved et møde med KOMBIT.

De 7 leverandører, der har deltaget i dialogen, er:

  • CSC
  • EG
  • IBM
  • KMD
  • Netcompany
  • NNIT
  • Steria

Resume fra dialogen

I dokumentet nedenfor under download har vi samlet et kort anonymiseret resume af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for i den tekniske dialog.

KOMBIT gennemgår leverandørernes kommentarer og genbesøger kravspecifikationer, kontrakter og bilag inden annonceringen af udbuddet i februar måned 2014.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438