Resumé: SAPA leverandørworkshop om Dialogintegration & Journalnotat

Efter en vellykket og aktiv leverandørworkshop offentliggøres spørgsmål og svar fra dagen.

KOMBIT afholdt d.3. april en workshop om Dialogintegration og Journalnotat med deltagelse af 21 forskellige leverandører repræsenteret ved 32 deltagere. Konceptet med denne leverandørworkshop var en succes, og KOMBIT har forventninger om at fortsætte dette initiativ.
Forud for workshoppen havde KOMBIT offentliggjort materiale indeholdende overvejelser og forretningsmæssige behov for henholdsvis Dialogintegration og Journalnotat. Materialet kan ses her.

På workshoppen blev deltagerne inddelt i 6 grupper og diskuterede og kommenterede her på materialet og en kort introduktion til begge emnerne. De to afsatte timer til workshoppen viste sig at være i underkanten, da en bred del af deltagerskaren bød særdeles konstruktivt ind med gode spørgsmål og forslag.

På baggrund af dialogen har KOMBIT udarbejdet et resumé, hvori de fleste spørgsmål fra workshoppen fremgår. Da begge koncepter endnu er i idefasen, så vil alle spørgsmål ikke være besvaret, da der stadig pågår analyse. Resumeet kan hentes her på KOMBITs eksterne dokumentbibliotek.

KOMBIT vil gerne takke leverandører for deres aktive og konstruktive deltagelse i workshoppen. Vi er overbevist om, at åbenhed og dialog fører til bedre løsninger – til gavn for både kommuner og leverandører.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438