Releasenote – KOSDY 2.0 i drift i eksternt testmiljø

Nye versioner af Støttesystemerne Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks (KOSDY) er tilgængelige i det eksterne testmiljø.

Den 14. november 2017 blev Støttesystemernes eksterne testmiljø opdateret med en ny version af Støttesystemerne Klassifikation, Organisation, Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks (KOSDY 2.0), ligesom der blev etableret et nyt og styrket driftsmiljø til Støttesystemerne.

De vigtigste nyheder med KOSDY 2.0 releasen er:

  1. Generel forbedret performance i alle Støttesystemer
  2. Brugergrænseflader til KOSDY
  3. Der er ikke ændringer til snitfladeversioner eller end-points.

Releasen indeholder bagudkompatible systemændringer til KOSDY. Der gælder dog specielle forhold mht. data. Med undtagelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks er alle data migreret til det nye miljø.

I forbindelse med releasen er databaseteknologien for indeksene (Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks) ændret fra MariaDB til MongoDB. Baggrunden for udskiftningen af databasen er, at MongoDB er vurderet (og testet) til at yde en bedre performance. Grundet skiftet af databasen fra MariaDB til MongoDB har det desværre ikke været muligt at migrere data fra Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks. Anvenderne skal derfor genindlæse data til indeksene.

Opdatering af KOSDY 2.0 i produktionsmiljøet er fortsat planlagt til at foregå den 28. november 2017.

KOSDY 2.0 releasen indeholder følgende opdateringer:

  • Bruger adgangsstyring på alle fire systemer via Context Handleren
  • Brugergrænseflade på Klassifikation med mulighed for at oprette og redigere klassifikationer, facetter og klasser, samt importere og eksportere klasser i excel-format
  • Brugergrænseflade på Organisation med mulighed for at oprette og redigere den administrative organisation, medarbejdere, udbetalende enheder og henvendelsessteder, samt importere og eksportere samme data i excel-format
  • Afsendelse af registreringsbeskeder fra Organisation (er allerede i drift på Klassifikation)
  • Brugergrænseflade på Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks med mulighed for at igangsætte job til eksport, import, opdatering og sletning af store datamængder via filer i XML-format på Serviceplatformens SFTP server
  • Nyt underliggende databasesystem for Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks (skift fra MariaDB til MongoDB). Eksisterende data på SD og Y konverteres ikke til MongoDB.
  • I forbindelse med optimering af Sags- og Dokumentindeks samt Ydelsesindeks er der sket en reduktion i de felter, hvori der kan benyttes fritekstsøgning og/eller intervalsøgning. Se nærmere beskrivelse i Snitfladebeskrivelserne for Fremsøg Sag og Dokument samt Fremsøg Ydelse. Anvendere, som eventuelt har kodet anvendelse af fritekstsøgning og/eller interval søgning på et eller flere af disse felter, skal ændre deres kald så dette ikke længere anvendes.
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418