Referat og præsentation fra leverandørmøde om udbud af Ydelsesrefusion

Den 6. oktober afholdt KOMBIT informationsmøde for interesserede leverandører forud for det kommende udbud af Ydelsesrefusion.

Tirsdag d. 6. oktober havde KOMBIT inviteret interesserede leverandører til informationsmøde om det kommende udbud af Ydelsesrefusion. Formålet med mødet var at give leverandørerne indblik i projektets udvikling over de seneste måneder samt at informere om udbudsprocessen. 

Deltagende leverandører

På mødet deltog 25 deltagere fra i alt 15 forskellige leverandører:

 • Atea
 • CGI
 • CSC Danmark
 • EG
 • European Dynamics
 • Fujitsu
 • IBM Danmark
 • KMD
 • Knowledge Cube
 • Microsoft
 • Netcompany
 • NNIT
 • Oracle
 • Systematic
 • TDC Hosting

Referat af mødet

Markedschef Jesper Bo Seidler bød velkommen til de fremmødte leverandører, hvorefter projektleder Tom Bøgeskov gav en introduktion til Ydelsesrefusion og den forventede tidsplan for det kommende udbud, såvel som udvikling og udrulning. 

Herefter fik it-arkitekt Erling Hansen ordet og fremlagde den overordnede arkitektur og integrationer. Det forventes, at indberetninger til løsningen kommer til at ske via SKATs eIndkomst. 

Dernæst gennemgik It-konsulent Abdi Haibeh krav til Ydelsesrefusion, herunder løsningens forretningsproces og beslutningsmodeller. Den kommende løsnings robusthed blev pointeret, da løsningen skal kunne tage højde for fremtidige lovændringer, som f.eks. medfører ændringer i satser, antal ydelser osv. Ligeledes er det vigtigt at sikre sporbarhed i løsningens beregningsmetoder og datagrundlag.

Afslutningsvis orienterede Michael Bjørn Nielsen fra Service Management om krav til drifts- og serviceleverancer.

Spørgsmål på mødet

Blandt de fremmødte leverandører kredsede flere af spørgsmålene omkring integrationen til eIndkomst og eventuelle udfordringer herved. Generelt er det et ønske fra leverandørerne, at KOMBIT adresserer emnet risikovurdering ifm. tredje parts dataleverancer til Ydelsesrefusion-løsningen.

Herudover er KOMBIT i færd med at undersøge, om der ift. lovgivningen kan gives mulighed for øget off shore af drift og udvikling, eller om løsningen i forhold til persondata vil være omfattet af krigsreglen. Dette emne vil KOMBIT vende tilbage med svar på snarest muligt.

Præsentation fra mødet

Se præsentationen fra mødet her
Du finder øvrige materialer om Ydelsesrefusion i nyheden her.

Har du spørgsmål til udbuddet af Ydelsesrefusion, er du velkommen til at kontakte markedschef Jesper Bo Seidler på JSI@kombit.dk.