Referat fra leverandørmøder om udbud af den nye valgløsning

Projekt VALG har gennemført teknisk dialog med interesserede leverandører.

Projekt VALG gennemførte ultimo marts 2017 tekniske dialogmøder med interesserede leverandører. Formålet med den tekniske dialog var at:

  • give KOMBIT inspiration til og viden om de tekniske muligheder og udfordringer, der ligger i et udbud af en ny valgløsning
  • få et billede af de kommercielle barrierer set fra leverandørsiden
  • få et overslag over hvor omfattende test, implementering og uddannelse bliver, når løsningen udvikles og idriftsættes.

Forud for dialogmøderne blev relevant materiale offentliggjort sammen med en række spørgsmål. Spørgsmålene findes her.

Følgende leverandører deltog i dialogmøderne:

  • CSC/Assembly Voting
  • IBM
  • IVU Traffic Technologies
  • KMD/Scytl
  • Netcompany/Smartmatic

Referat fra dialogmøderne

Vi har samlet et kort anonymiseret referat af de anbefalinger og bemærkninger, leverandørerne gav udtryk for i den tekniske dialog. Dokumentet finder du her.

Vi takker alle de deltagende leverandører for deres deltagelse, og ser frem til at modtage ansøgninger til prækvalifikation medio august 2017.