Referat fra leverandørmøde om nyt dataområde til FLIS

Her finder du referat og materiale fra leverandørmødet den 7. februar 2017 om FLIS

FLIS-projektet har afsluttet genudbudsprocessen og er nu i gang med at planlægge den kommende udviklings- og driftsperiode. Formålet med leverandørmødet den 7. februar var derfor at orientere om FLIS projektets plan for udvidelsen af dataområder, som kommunerne gerne vil have inkluderet i 2018.

Mødet havde et fint fremmøde med repræsentation fra TM Care, KMD, CSC og NOVAX.

Inkludering af nye dataområder

Dagsordenen  for mødet var:

•                     Præsentation af FLIS

•                     Udvidelse af FLIS med nye dataområder

•                     Snitfladestrategi

•                     Det videre forløb

Mødet bestod således dels af formidling af det kommende behov, dels af formidling af teknisk information. KOMBIT tilkendegav, at vi vil følge op med møder med leverandørerne i den kommende tid.

Materiale fra mødet

Nederst på siden finder du materiale fra mødet.