Referat fra leverandørmøde om fjernprint via Serviceplatformen

Her finder du referat og materiale fra leverandørmødet den 6. november 2017 om fjernprint via Serviceplatformen

KOMBIT har afholdt leverandørmøde om brug af Serviceplatformens fjernprintløsning. På mødet deltog følgende leverandører:

 • CGI
 • Convergens
 • Fujitsu
 • KMD
 • Netcompany
 • PostNord
 • Strålfors
 • dania software a/s
 • Formpipe A/S

På mødet gennemgik KOMBIT fjernprintløsningen på Serviceplatformen, herunder hvordan løsningen skal sættes op og konfigureres, sikkerhed, bestilling af aftaler, tilslutning og fejlhåndtering. KOMBIT modtog tre spørgsmål fra leverandørerne, som vi nu er i gang med at undersøge nærmere:

 • Vil KOMBIT på længere sigt kordinere snitflade specifikationen med UDK?
 • Vil det blive muligt at integrere underskrifter med den digitale post, der sendes gennem snitfladen?
 • Vil KOMBIT integrere mulighed for en aktiv betalings-id i den digitale post, der sendes gennem snitfladen?

Præsentation fra leverandørmødet

dette link kan man hente præsentationen fra leverandørmødet om fjernprint.