Referat fra 1. runde teknisk dialog om udbud for VALG

Projekt VALG gennemførte primo oktober 1. runde teknisk dialog med interesserede leverandører.

Udgangspunktet for den tekniske dialog var det materiale og oplæg til spørgsmål, som KOMBIT havde offentliggjort forud for dialogmøderne. Se materialet her.

Formålet med denne runde tekniske dialog med leverandørerne var at modtage og drøfte interesserede leverandørers kommentarer til det offentliggjorte materiale.

Følgende leverandører deltog i dialogen:

  • Avanade
  • CSC
  • KMD/Scytl
  • Knowledge Cube
  • Netcompany/Smartmatic
  • Systematic

Referat fra dialogen

Vi har samlet et kort anonymiseret referat af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for i den tekniske dialog. Se referatet her.

KOMBIT takker alle de deltagende leverandører for deres deltagelse og ser frem til at invitere til 2. runde teknisk dialog i januar/februar 2017.