Pris for Ydelsesrefusion er nu fastlagt

Prisen for Ydelsesrefusion er fastlagt til 5,09 kr. for hele år 2018.

Under styregruppemødet i marts blev prisen for Ydelsesrefusion lagt fast på 5,09 kr. pr. borger.

Kommunerne skal først betale for ydelsen, når systemet går i luften primo januar 2018 og skal i fællesskab finansiere alle udgifter i forbindelse med etablering af Ydelsesrefusion. Herunder den daglige drift samt udgifterne til vedligeholdelse og videreudvikling. Det gælder også udgifter til ændringer i Ydelsesrefusion, f.eks. som følge af ændringer i regler om refusion og medfinansiering.

Prisen er beregnet for hele kontraktperioden (med driftsårene 2018-2025) ud fra de kendte forudsætninger, og den vil løbende blive behandlet af styregruppen for de efterfølgende år ud fra, om der har været flere eller færre udviklingsudgifter til systemet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0408