Præsentationer fra velafholdte kommunedage

Den 7.- 9. april holdt KOMBIT for tredje gang ”kommunedage” med fokus på monopolbruddet i Roskilde, Middelfart og Silkeborg. Se præsentationerne fra dagene her.

I denne uge satte KOMBIT atter kommunerne i stævne ved tre kommunedage, hvor godt 225 kommunale it-chefer, økonomidirektører, kontaktpersoner for drejebogen m.fl. mødte op for at blive klogere på projekter og aktiviteter i relation til monopolbruddet.

Dagens program var sammensat på baggrund af evalueringerne fra de senest afholdte kommunedage samt ønsker fra en kommunegruppe. Om formiddagen var der oplæg om bl.a. Serviceplatform, Støttesystemer og monopolbruddet generelt. Derefter fordelte deltagerne sig på tre spor, hvor de kunne fordybe sig i udvalgte emner. Der var hele dagen god tid til, at deltagerne både kunne networke med hinanden og med medarbejdere fra KOMBIT.

Evalueringer: Nu er det blevet mere konkret

Evalueringerne fra dagene viser stor tilfredshed, både med oplæggene og muligheden for at networke. Især var deltagerne glade for at komme i dybden med relevante emner på de tre spor. Fra KOMBITs side var det målet med dagene at være så konkrete som muligt, og dét tyder evalueringerne på er lykkedes. Flere deltagere ønsker endnu mere information om bl.a. Serviceplatform og Støttesystemer, og det ønske tager vi med hjem til vores videre arbejde.

Se præsentationerne

Dagens præsentationer kan du se og downloade herunder. Del dem gerne med relevante kolleger.

Status på KOMBITs arbejde

Status på monopolområdet 

Støttesystemer og status på Serviceplatformen 

Spor 1: Model for udfasning af KMD Sag  

Spor 2: Snitflader fra kommunernes systemer – praktisk planlægning af kommunens indsats 

Spor 3: Værktøj til overblik over it-projekter, -systemer og -kontrakter 

 

Vi planlægger allerede nu at holde kommunedage igen i efteråret. Mere information følger.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9442