Præcisering af implementeringsplan for Samarbejdsplatformen

På baggrund af input fra workshops med kommunerne er implementerings- og udrulningsplanen for Samarbejdsplatformen nu blevet præciseret.

I maj og primo juni måned afholdt KOMBIT to workshops med kommunerne med særlig fokus på implementeringsplanen for Samarbejdsplatformen.

På baggrund af de input vi fik med hjem fra de workshops, har vi nu tilpasset og præciseret den foreløbige implementeringsplan for løsningen. Planen skal dog stadig læses med forbehold, da den vil skulle tilpasses i samarbejde med den leverandør, der vinder udbuddet om at levere løsningen

11 måneder til teknisk implementering

Samarbejdsplatformen vil skulle bruges på knap 1300 folkeskoler, ca. 400 specialskoler og ca. 2.500 dagtilbud. Ca. 110.000 medarbejdere forventes at skulle bruge løsningen, når den er kommet i drift. Dertil kommer mere en halv million elever og alle forældrene til børn og elever.

Opgaven med at udrulle og implementere løsningen kommer derfor til at kræve grundig planlægning og vil kræve en del ressourcer hos leverandøren og i institutioner og forvaltningen i kommunerne.

Derfor er det nødvendigt, at den tekniske implementering sker over en længere periode på forventet 11 måneder, inklusiv en periode på fire måneder med afprøvning af både løsningen og uddannelse på 20 til 30 skoler. Dette skal give erfaringer, der kan optimere udrulningen af løsningen til den store gruppe af kommuner og deres institutioner.

Selve lanceringen til forældre og elever vil som udgangspunkt ske samtidig i hele landet nemlig efter sommerferien 2019. Den udrulning, der finder sted før, er derfor en teknisk implementering, der først og fremmest vil bestå i uddannelse af medarbejdere, overførsel af data, test, oprettelser og anden forberedelse før lanceringen overfor forældre og børn.

Ca. 80 kommuner i gang inden april 2019

Planen er tilrettelagt sådan, at skolerne i sammenlagt ca. 80 kommuner vil have fået deres medarbejdere uddannet og have fået adgang til Samarbejdsplatformen med udgangen af april 2019.

I disse kommuner vil skolens administration og ledelse fra primo maj kunne begynde at oprette og overføre data om det nye skoleår i Samarbejdsplatformen. Desuden vil man her kunne bruge Samarbejdsplatformen i forbindelse med opstart af nye elever og deres forældre til det kommende skoleårs 0. klasse, der i mange kommuner sker i april eller maj måned.

Plan lægges i dialog med kommuner

I mellem 15 og 20 kommuner vil det af hensyn til tid og ressourcer først være muligt at have medarbejdere uddannet og få adgang til Samarbejdsplatformen i maj måned, og her vil der derfor være placeret nogen opgaver i juni måned og i skolernes sommerferie.

Hvor de enkelte kommuner bliver placeret i planen bliver afgjort i dialog mellem kommunerne, leverandøren og KOMBIT. Vi vil naturligvis tilstræbe så vidt muligt at leve op til kommunernes ønsker.

Dagtilbud i gang i efteråret 2019

Tidsplanen for implementering i dagtilbud vil ligeledes blive fastlagt i samarbejde med den valgte leverandør. Det er imidlertid KOMBITs forventning, at vi kan gå i gang med udrulle i dagtilbud i umiddelbar forlængelse af implementeringen på skoleområdet. Det vil sige i andet halvår 2019.

Du kan læse mere om hele implementeringsplanen i det materiale, der lige nu er til høring blandt kommuner og leverandører. Frem til den 1. juli er det muligt at kommentere på planerne i de tilhørende reviewskemaer. Du finder både alt materiale og reviewskemaer på siden www.kombit.dk/review-samarbejdsplatform

 

Kontakt

Forretningschef
3334 9407