Pilotkommuner til monopolbruddet er valgt

KOMBIT har nu udvalgt 21 kommuner, som skal være pilotkommuner for et eller flere monopolbrudsprojekter.

Pilotkommunerne for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) er nu valgt. KOMBIT har udvalgt 21 kommuner som pilotkommuner, heraf ti kommuner til SAPA, syv kommuner til KSD og otte kommuner til KY. Se listen over pilotkommuner her.

Nogle kommuner skal være pilotkommune på flere løsninger, hvilket giver mulighed for at evaluere og sikre sammenhæng i implementeringsforløbet på tværs af SAPA, KSD og KY.

KOMBIT vil gerne takke alle de kommuner, som har tilkendegivet interesse for at blive pilotkommune. Den store tilslutning betyder, at gruppen af pilotkommuner repræsenterer de tekniske og organisatoriske forskelligheder, der skal sikre en dækkende pilotudrulning.

Den videre proces

En pilotkommune er blandt de første kommuner, der idriftsætter og ibrugtager løsningen. Pilotudrulningen giver KOMBIT og it-leverandørerne mulighed for at gennemarbejde og kvalificere alle processer for idriftsættelse og ibrugtagning, herunder drejebøger, værktøjer mm., der skal understøtte alle kommuners implementering af SAPA, KSD og KY.

Pilotkommunerne hjælper til at opdage og nedbringe mængden af fejl og udfordringer, førend løsningerne implementeres i de øvrige kommuner. Endeligt har pilotkommunerne forpligtet sig til aktivt at dele erfaringer og viden med de øvrige kommuner.

De respektive projekter holder opstartsmøder for pilotkommunerne i andet halvår 2015, og pilotkommunerne hører nærmere herom direkte fra projekterne.

Eventuelle spørgsmål til pilotkommuner kan rettes til de respektive projekters mailadresser: ksd@kombit.dk, ky@kombit.dk og sapa@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449