På vej mod Næste generation Digital Post

KOMBIT gør status på arbejdet med Næste generation Digital Post.

Som led i vores arbejde med at understøtte kommunernes skifte fra e-Boks til Næste generation Digital Post (NgDP), vil vi gerne holde jer orienteret om, hvad der foregår hos KOMBIT.

Transition af Serviceplatformen gennemført

Sidste weekend i november skiftede drift og vedligehold af Serviceplatformen fra den tidligere leverandør Systematic til IBM.

Hermed er fundamentet på plads for, at videreudviklingen af services og integrationer kan sættes i gang, når vi nu er på den anden side af hypercare-periode og frozen zone.

Vi er derfor også et stort skridt tættere på at kunne melde datoer ud for, hvornår de nye integrationer til henholdsvis at sende (SF1601) og modtage (SF1606) Næste generation Digital Post ligger klar til test og ibrugtagning.

Efter indledende planlægningsmøder med den nye leverandør, forventer vi at have disse datoer på plads medio januar 2021. Indtil nu peger alt på, at vi er klar til test 1. maj og klar til drift 5. august 2021 – men de endelige datoer må desværre vente lidt endnu.

Planen meldes ud til de kommunale NgDP-kontaktpersoner, som kommunerne har meldt ind til KOMBIT tidligere på efteråret.

Integrationerne er beskrevet

I KOMBIT har vi arbejdet på at få de tekniske beskrivelser klar til bestilling, så vi er klar til at bede IBM udvikle de nye integrationer hurtigst muligt.

Vi er så langt som vi kan komme på vores side af bordet, mens der fortsat udestår et par mindre afklaringer fra Digitaliseringsstyrelsens side. Styrelsen har været særdeles hjælpsomme med diverse afklaringer tidligere i forløbet, og vi har derfor også stor tiltro til, at vi har nogle gode beskrivelser at overlevere til IBM, når de er klar til at tage hul på udviklingsopgaven.

Leverandørstyring og udvidet support

Med en lang række kommunale leverandører og postdannende systemer, som alle skal omlægge til Næste generation Digital Post, har KOMBIT fået opbakning til at påtage sig en central koordinerende rolle.

KOMBIT har derfor også netop udsendt en tilslutningsaftale til alle kommuner på et særligt støtteforløb for prioriterede kommunale leverandører og løsninger, samt indgåelse af fordelagtige aftaler med disse. Alt sammen med henblik på at sikre en rettidig og hensigtsmæssig overgang fra e-Boks til NgDP.

Forløbet koordineres tæt med den indsats KL leverer i forhold til at sikre kommunal gevinstrealisering af MeMo. Overvejelser omkring fælleskommunale standarder for brug af MeMo kan derfor bringes ind i forhandlingerne med de kommunale leverandører.

KOMBIT vil arbejde målrettet på en centralt styret og prioriteret indsats for et teknisk smidigt og aftalemæssigt rimeligt skifte fra e-Boks til NgDP.

Til brug for prioriteringsarbejdet vil vi gerne nedsætte en mere formel arbejdsgruppe med reference til KDI-styregruppen. Arbejdsgruppen skal fastlægge prioriteringen i forhold til de leverandører, vi i forbindelse med den nye tilslutningsaftale, skal indgå rammeaftaler med.

Vi vil kraftigt opfordre dig til at melde dig til denne arbejdsgruppe, hvis du som NgDP kontaktperson ønsker indflydelse på den fælleskommunale implementering af post på serviceplatformen. Skriv til vores postkasse på NgDP@kombit.dk, og gør det gerne inden jul – så forsøger vi at sammensætte en god arbejdsgruppe til vores første møde i januar.

Arbejdsgruppen tager over efter den hidtidige referencegruppe som har bistået opstarten af arbejdet med NgDP i KOMBIT.

2-årig overgangsordning

Ud over at levere de to nye integrationer til at sende og modtage via NgDP, omlægger infrastrukturen også den allerede eksisterende integration til e-Boks og Fjernprint til at kommunikere med den midlertidige transitionskomponent, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed.

Ordningen vil gælde for de eksisterende anvendere af snitfladen, som ikke har kapacitet til at efterleve den skarpe bagkant i august 2021. Disse systemer har således mulighed for at forlænge deres integration til den offentlige digitale post på ”gammel facon” via denne overgangsløsning.

Afklaring af MeMo i KOMBIT-løsninger

KOMBITs NgDP-team understøtter KOMBITs projekter, i at få gjort sig alle de nødvendige overvejelser omkring deres fremtidige skifte til NgDP, og dermed også understøttelsen af MeMo.

Alle postdannende løsninger i KOMBIT kommer til at integrere til NgDP via den fælleskommunale infrastruktur. Nogle løsninger kommer dog først til at tage MeMo-formatet aktivt i brug et stykke efter idriftsættelsen i august 2021.

Vi opsamler løbende status fra de mange forskellige fagsystemer og projekter, som har behov for at sende og/eller modtage digital post, og gør denne status tilgængelig for kommunernes NgDP-kontaktpersoner.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
6194 4040