Opdateret tidsplan for monopolbruddet

KOMBIT har opdateret tidsplanen for monopolbruddet.

KOMBIT har netop opdateret tidsplanen for monopolbruddet som følge af KMD’s forsinkede leverancer for Støttesystemerne.

KMD’s afvigelsesplan for Støttesystemerne viser en forsinkelse af Støttesystemerne på 11 måneder, hvilket afspejler sig umiddelbart i tidsplanerne for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Sags- og Partsoverblik (SAPA).

KOMBIT forventer at opdatere tidsplanen næste gang i februar 2017, hvor det vil vise sig, om forudsætningerne i KMD’s afvigelsesplan for Støttesystemerne fortsat holder.

Kommunernes forberedende arbejde med monopolbruddet

KOMBITs fokus er fortsat på at gennemføre monopolbruddet på it-området, og der forestår store implementeringsopgaver for kommunerne. Det er stadig KOMBITs klare anbefaling, at man lokalt ikke afmander projekterne, men arbejder fokuseret på at gennemføre de foreliggende opgaver.

Eventuelle spørgsmål til den opdaterede tidsplan kan rettes til mbprogrammet@kombit.dk

 

Kontakt

PMO-chef
3334 9433