Opdateret snitflade til Økonomi i Rammearkitekturen

Efter en workshop med it-leverandørerne er snitfladen til Økonomi i Rammearkitekturen nu tilgængelig i en opdateret version.

I forbindelse med høringen af snitfladen til Økonomi i Rammearkitekturen har leverandører af ERP-løsninger til kommunerne vist stor interesse. Ved den oprindelige høring pegede en række leverandører på flere gennemgående emner, der krævede yderligere uddybning inden de evt. kunne indarbejdes i specifikationen. Derfor afholdt KOMBIT d. 5. marts 2014 en workshop med interesserede leverandører, hvor der blev arbejdet med de identificerede emner. Du kan læse mere om workshoppen her.

Resultatet af workshoppen er en opdateret snitflade til Økonomi i Rammearkitekturen. Snitfladen kan findes nedenfor under downloads.

Baggrund for specificering af den nye snitflade

Hidtil har forbindelsen mellem KMD's fagsystemer på monopolområdet og kommunernes ERP/økonomi-systemer foregået via KMD-infrastruktur. I forbindelse med monopolbruddet etableres en åben, standardiseret snitflade via Serviceplatformen, som de fælleskommunale fagsystemer vil anvende. Snitfladen på Serviceplatformen vil i første omgang fortsat integrere til kommunernes ERP-systemer via KMD's infrastruktur.

Kommunerne skal senere kunne flytte deres ERP-systemer over til en direkte integration med Serviceplatformen. Derved vil integrationen mellem fagsystemer og ERP-systemer kunne ske uafhængigt af KMDs infrastruktur mv., hvilket både efterspørges af kommunerne og af it-leverandørerne. Kommunernes business case og scenarier for overflytningen er endnu under afklaring.

Vejledning til materialet

  1. Download begge filer her under "Downloads" til lokal mappe på computeren. Udpak alle filer i begge zip filer – de ligger nu i to lokale mapper.
  2. Mappen med filerne fra ”ØIR snitflade” er nu ”rod folderen” for HTML modellen.
  3. I forbindelse med udpakning af "klassediagram" oprettes en mappe. Denne mappe med indhold flyttes/kopieres til ”rod folderen” (se punkt 3) 
  4. Filen ”ØIR snitlade 2014-03-14” åbnes med en standard browser (for eksempel MS Explorer) – husk at tillade scripts og ActiveX objecter. Indholdet er nu tilgængelig
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9438