Opdateret snitflade mellem Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og systemerne for Ejendomsskattelån

Snitfladebeskrivelserne mellem Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og systemerne for Ejendomsskattelån er i forbindelse med projektets afklaringsfase blevet opdateret.

I forbindelse med at KOMBIT i projektet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag har været gennem afklaringsfasen med leverandøren CSC, er der foretaget en række forbedringer og tilpasninger, som blandt andet betyder, at snitfladebeskrivelsen mellem Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og systemerne for Ejendomsskattelån er blevet opdateret. De foretagne ændringer er markerede i dokumentet herunder.

Snitfladedokumentet beskriver den forventede snitflade for ejendomsskattelånssystemer i forhold til det kommende kommunale it-system til opkrævning af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. Snitfladen vil være baseret på SKATs Vurderingsejendomsbegreb, idet de kommunale ejendomsskatter dannes og opkræves på dette begreb, jf. SKATs vurderingspraksis, hvor flere Bestemte Faste Ejendomme med samme ejerskab kan samvurderes som én Vurderingsejendom.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414