Opdateret SAPA-hjemmeside er nu i luften

Læs om SAPAs nye hjemmeside, nye redskaber fra pilotkommunerne og hvornår de første skærmbilleder af SAPA-løsningen forventes lanceret.

SAPA-projektet har igennem en længere periode været i dialog med en række kommuner om mulige forbedringer af SAPAs hjemmeside. Kommunernes har primært efterspurgt et bedre overblik over indholdet på hjemmesiden og de andre kanaler, som SAPA kommunikerer igennem.

Dialogen har udmøntet sig i en opdateret hjemmeside med en ny menustruktur, som skal gøre det nemmere for kommuner og andre interesserede at finde relevante informationer om SAPA, ligesom der er tilføjet nyt indhold på siden.

Nyt indhold på siden

På den opdaterede hjemmeside finder du som bruger en ny menustruktur i bunden af siden med enklere navigation til relevante informationer om SAPA.

Der er blandt andet opdateret indhold om implementeringen af SAPA under ‘Kommunernes forberedelse’. FAQ’en er udbygget med en række spørgsmål og svar om Advis, ligesom brugerne kan læse om forskellige kommunikationskanaler som hjemmesiden, Yammer, dokumentbibliotek mv. under ‘Sådan finder du information om SAPA’.

Endelig er der blevet ryddet op i dokumentbiblioteket, så det er er nemmere at relevante informationer.

Redskaber fra pilotkommuner i SAPAs dokumentbibliotek

SAPAs pilotkommuner arbejder intenst på at udarbejde redskaber, som hjælper landets kommuner med at komme igennem implementeringen af SAPA. En stor tak skal lyde til alle bidragyderne.

Redskaberne bliver løbende offentliggjort i SAPAs dokumentbibliotek, og der er i første omgang offentliggjort syv redskaber til at inspirere landets projektledere med at lave hhv. en interessentanalyse og kommunikationsplan.

Man kan altid danne sig et overblik over tilgængelige redskaber fra pilotkommunerne på denne side.

Publicering af SAPA-skærmbilleder

Efterspørgslen efter skærmbilleder af SAPA-løsningen er stor, og SAPA-projektet forventer at offentliggøre de første skærmbilleder af SAPA-løsningen i begyndelsen af andet kvartal 2016. Næste runde af skærmbilleder offentliggøres forventeligt inden sommerferien 2016.

Eventuelle kommentarer og spørgsmål er som altid velkomne til sapa@kombit.dk