Nyt opgave- og opfølgningsværktøj til kommunerne

KOMBIT har anskaffet en løsning til det opgave- og opfølgningsværktøj, som skal understøtte kommunernes videre vej igennem monopolbruddet.

Hidtil har kommunerne kunnet orientere sig imod de forberedelser og opgaver, som KOMBIT har anvist, i Kommunernes drejebog for monopolbruddet. Opgaverne vil i den kommende tid blive mere og mere konkrete i henhold til de aktiviteter, kommunerne skal have fokus på i forbindelse med den kommende udfasning af KMD’s monopolsystemer – herunder den kommende implementering af de nye systemer.

I den forbindelse har KOMBIT anskaffet det, for kommunerne, velkendte system KIGO, som har været brugt i forbindelse med kommunalreformen og overgangen til Udbetaling Danmark.

Værktøjet er velkendt

Det har været afgørende for KOMBIT at vælge en løsning, der virker i den kommunale kontekst – dvs. et velafprøvet system, der sikrer, at opgaver formidles på en enkel, velkendt og struktureret måde, så kommunerne nemt og effektivt får overblik over hvad, hvornår og hvordan opgaverne løses. KIGO-løsningen bliver fundamentet for kommunernes drejebog for implementering af Støttesystemerne, Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og Sagsoverblik/Partskontakt.

Derudover håndterer værktøjet tildeling af opgaver i kommunens egen projektorganisation. I den forbindelse vil KOMBIT inden årets udgang levere en kanalstrategi, der vil konkretisere de målgrupper, som opfølgningsværktøjet målrettes. En række kommuner inddrages i denne afklaring.

Det forventes, at kommunerne kan benytte løsningen via et personligt login fra udgangen af første kvartal 2015. Medio marts udsender KOMBIT en kort nyhedsopdatering omkring KIGO på hjemmesiden.

I mellemtiden vil Drejebogen i sin nuværende form fortsat være den primære kanal ift. at indhente information om de opgaver, cases osv, der venter kommunerne fremadrettet.