Nyt om kommunernes onboarding til PSRM

Denne opdatering giver dig en status på DOS-programmet og tilslutningen til PSRM.

KL og KOMBIT undervisning

KL og KOMBIT er i dialog med debitorleverandørerne vedr. den kommende undervisning, der har fokus på forretningsområderne Civilretslige krav, Diverse 1 og Diverse 2.

Alle tre forretningsområder vil være færdigbearbejdet og tilhørende materiale placeret på fordringshaveportalen inden vi gennemfører undervisningen.

Kommunerne kan allerede nu med fordel sætte sig ind i det materiale, der er offentliggjort på fordringshaveportalen. Herudover anbefaler vi, at I lokalt tager en indledende snak om den kommende undervisning - og det tilhørende materiale - med de ansvarlige personer i de fagområder, som ligger udenfor opkrævningsenheden, og hvori der foretages fritekstfakturering (fx indenfor skole, havne, og kirkegårdsområdet). Det er generelt vigtigt, at man orienterer sig i det materiale, der er rettet mod ens fagområde.   

WinKAS er PSRM compliant

En lang række kommuner benytter i dag WinKas kommuneløsning, der understøtter administration af lokalebooking og tilskud til kommunens foreninger m.m.

WinKas har tilpasset systemet til de nye inddrivelseskrav (stamdata), der bl.a. indeholder fordringstypen “KOCIVIL” og stiftelsesdato. Systemet er testet og klar til, at kommunerne kan sende deres krav videre til deres respektive debitorleverandør (via G19-snitfladen).

WinKas og KOMBIT har påbegyndt opstartsdialogen omkring ØiR-snitfladen (SF_1590B), og KOMBIT ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Daginstitution

Forretningsområdet ”Daginstitution” er nu lagt op på fordringshaverportalen, men desværre kan leverandørerne endnu ikke påbegynde systemtilretningen. Det skyldes, at KL og KOMBIT har bedt leverandørerne om at afvente, at der er fundet en løsning på nogle udfordringer omkring ”samleopkrævningerne” og ”medhæfter problematikken”.      

Diverse 1 – Musikskole

Forretningsområdet ”Diverse 1” er ligeledes lagt op på fordringshaverportalen, og i denne materialepakke ligger bl.a. ”Musikskole”.  I forhold til ”Musikskole” er KL og KOMBIT stødt på en problematik om de offentligretlige krav (elever på under 25) og de civilretlige krav (elever på over 25 år). Vi har indrapporteret problematikken til ministeriet, og afventer nu svar på vores spørgsmål.

Det skal bemærkes, at der på dette område kun er én leverandør, SpeedAdmin.

Praktisk information

Husk at indmelde nye fagsystemer eller udskiftning af eksisterende fagsystemer, herunder ERP-systemer, til KOMBIT.

KL har et velfungerende Yammer-netværk for kommunal opkrævning, som vi skal opfordre alle til at være medlem af. Hvis I ønsker at blive en del af netværket, skal I sende en mail til Michael Møller, KL, på mail MICM@kl.dk

Hvis din kommune endnu ikke har indrapporteret en DOS/PSRM-kontaktperson, bedes I venligst gøre dette til Malene Johansen på mail mjo@kombit.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0406