Nyt fra Tilslutningsforløbet - juli 2020

Vi gør status på tilslutningen af de kommunale fagsystemer til de fælleskommunale indekser.

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om:

 

Status på tilslutning af ESDH- og jobcentersystemer (Fase I)

Fase I startede foråret 2019 og skulle forventeligt være afsluttet december 2019. Leverandørerne har dog skulle bruge længere tid til at færdiggøre deres integrationer. Derfor valgte vi at forlænge fasen frem til og med sommerferien 2020.

Vi er nu kommet dertil, hvor vi formelt kan lukke Fase I. Det gør vi fordi de fleste leverandører er igennem compliancetest, mens de resterende forventes at være igennem i løbet af ganske kort tid.

Med ”være igennem” menes, at leverandøren har gennemført compliancetest og at pilotkommunen har godkendt deres compliancetestrapport. Compliancetesten er pilotkommunens og de øvrige kommunekunders forsikring for, at leverandørens løsning teknisk set er i stand til at aflevere data korrekt til Indekserne.

Tilslutningsforløbets website finder I en opdateret oversigt over hvilke leverandører der har fået godkendt deres compliancetest. Det er også her, I finder selve compliancetesten.

Mapningsdokument støtter kommunernes forberedelse

Forud for compliancetesten har alle pilotkommuner, sammen med deres leverandør, udarbejdet et mapningsdokument. Mapningsdokumentet beskriver og dokumenterer hvordan dataelementer i fagløsningen mapper til dataelementer og felter i Indekserne.

KOMBIT har deltaget i review af leverandørernes/pilotkommunernes mapningsdokumenter.

Mapningsdokumentet er et vigtigt dokument, som kan give andre kommuner et indblik i, hvordan deres egne data i fagløsningen mappes til Indekserne.

Som en del af kommunernes forberedelse til at komme på Indekserne, anbefaler KOMBIT, at hver kommune tager fat i sin leverandør og beder om at få udleveret mapningsdokumentet.  

Rapport for compliancetest er opdateret

Vi har revideret rapporten for compliancetest, da erfaringer og tilbagemeldinger har bragt flere behov og ønsker til bordet i takt med at de første compliancetest er blevet gennemført.

Med den nye skabelon for rapporterne ønsker vi at gøre det tydeligere, hvilke dele af infrastrukturen den enkelte leverandør integrerer til, da det har en væsentlig betydning for pilotkommunen såvel som de øvrige kommuner, der benytter leverandørens løsning.

Vi har ligeledes arbejdet på at compliancetesten kan gennemføres på forskellige niveauer, så det er muligt for pilotkommuner og deres leverandører at komme i luften med et aftalt scope.

Herudover er der en række justeringer, som er indarbejdet på foranledning af den feedback vi har modtaget fra leverandører og pilotkommuner.

I finder den seneste version af compliancetestrapporterne her

Status tilslutningen af EOJ-løsningerne (Fase II)

Fase II startede op efteråret 2019, og dækker kommunernes løsninger på EOJ området - Social, Sundhed og Omsorg.

En af forskellene på Fase I og Fase II er, at løsningerne på EOJ området ikke arbejder med et sagsbegreb, som vi fx kender det fra ESDH-området.

Dette skaber naturligvis nogle udfordringer, da formålet med Tilslutningsforløbet er at få sagsdata i et Sags- og Dokumentindeks. 

Derfor har det også haft afgørende betydning, at få afklaret et fælles sagsbegreb, da det er en forudsætning for at sager kan vises på en ensartet måde i SAPA, Borgerblikket og andre overbliksløsninger.

I et konstruktivt samarbejde med leverandører og pilotkommuner er det lykkedes os i tidligt i forløbet at lande en model for, hvordan dette kan lade sig gøre. Leverandørerne har derfor fået lagt et fundament for det videre udviklingsarbejde.

KOMBIT har de seneste måneder været i dialog med leverandørerne om deres tidsplaner for at integrere deres løsninger til infrastrukturen. Både for Indekserne, men også de øvrige infrastrukturkomponenter som er vigtige for at sikre høj datakvalitet i Indekserne, og dermed sikre en god brugeroplevelse i SAPA.

Projektet, Borgerblikket, og deres etapeplan har været styrende for denne dialog. Det er derfor også meget positivt, at leverandørerne forventer at være i mål på Indekserne ultimo 2020.

Det giver således alle landets kommuner mulighed for i 2021 at blive klar til at udstille de EOJ-data, der skal udstilles i Borgerblikket i løbet af 2021-2022.   

Nyt om afklaringen af Fase III

KOMBIT er ved at afklare hvilke sagsområder der skal indgå i fase III. Det bliver en fælles plan for Borgerblikket og SAPA, som sætter rammerne for indholdet i fase III.

KOMBIT forventer, at ét af områderne bliver institutions- og pladsanvisningsområdet. Vi vil derfor efter sommerferien, tage fat i leverandører med løsninger indenfor institutions- og pladsanvisningsområdet, for at gå i dialog om deltagelse i et tilslutningsforløb til den fælleskommunale infrastruktur – med fokus på indeksering af sager og ydelser til indekserne.

Leverandørerne på området opfordres til at tage fat i KOMBIT ved at sende en mail til implementeringskonsulent Peter Hansen på PEHA@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460