Nyt fra MDB - marts 2012

Styregruppen har godkendt en ny revideret tidsplan for projekt ”Min Digitale Byggesag”.

Styregruppen har godkendt en ny revideret tidsplan for projekt ”Min Digitale Byggesag”. Efter en gennemgang og analyse har parterne bag MDB valgt at revidere den oprindelige tidsplan. En kritisk gennemgang af bl.a. erfaringerne fra pilotprojektet DOB og den eksisterende business case har resulteret i, at vi har gentænkt løsningen for at være sikre på, at kommunerne opnår så gode resultater som muligt. Yderligere funktionaliteter er tilføjet løsningen, og der har været stort fokus på afdækning af brugernes behov.

Det betyder, at vi vil bruge 2012 til at lave kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale, vurdere tilbud samt indhente tilslutning fra kommunerne. Planen er at indgå kontrakt med en leverandør inden udgangen af 2012, og at den nye løsning er i drift i andet halvår 2013.

Klar til MDB

Styregruppen har drøftet, hvordan kommunerne bedst bliver klar til at modtage MDB og hvordan ledelse og medarbejdere driver forandringsprojekter og -processer så optimalt som muligt. De seks kommuner, der har deltaget i pilotprojektet DOB, bidrager med deres erfaringer på området og vil også deltage på kommende dialogmøder med kommunerne.

Workshop om forretningsprocesser

Den 1. og 2. marts blev der holdt workshop om MDB’s forretningsprocesser. Workshoppens formål var at fastlægge et "billede" af processen for byggesagsbehandling og natur- og miljøansøgninger af både den nuværende og den fremtidige proces med MDB.

Otte kommuner deltog på workshoppen, hvor der var repræsentanter fra både byggesagsbehandling og natur- & miljø. I fællesskab blev der tegnet procesdiagrammer for det sammenhængende forløb, lige fra ansøgers første kontakt til ibrugtagning af det ansøgte.

Tilbagemeldingerne på workshoppen fra de deltagende kommuner har været meget positive.

”Det var et godt og produktivt møde, hvor der var god debat om sagsgangen, uden at det forfaldt til alt for store diskussioner om forskellene,”

siger Christian Damm, ingeniør, Vejen Kommune. Jette Vindum, geolog, Vejle Kommune, følger op:

”Det var godt, at vi kom frem til, at natur- og miljøløsningerne i store træk løses på samme måde som byggesagerne.”

Næste trin bliver at videreføre resultaterne fra workshoppen til at formulere Use Cases (struktureret formulering af brugs-situationer i løsningen). Dette arbejde bliver skudt i gang på en workshop den 19.-20. marts.

KOMBIT og KL indbyder til dialog om MDB

Vi er i øjeblikket ved at planlægge fem regionale dialogmøder om MDB i april og maj 2012. KOMBIT vil på møderne informere om status og planer. Samtidig vil der blive lejlighed til at drøfte de muligheder og problemstillinger, som kommunerne stilles overfor i forbindelse med implementering af MDB.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407