Nyt fra MDB - februar 2012

Styregruppen for Min Digitale Byggesag har besluttet at indlede et samarbejde med Kulturstyrelsen om at medtage fredede bygninger i den kommende MDB-løsning.

Styregruppen for Min Digitale Byggesag har besluttet at indlede et samarbejde med Kulturstyrelsen om at medtage fredede bygninger i den kommende løsning. Det vil betyde, at ejere af fredede bygninger vil få samme indgang til at søge om byggetilladelse som øvrige ansøgere.

Dialogmøde med interesseorganisationer

Den 26. januar 2012 var byggeriets interesseorganisationer inviteret til dialog om MDB.

Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Håndværksrådet, Bygherreforeningen og Cuneco (Center for produktivitet i byggeriet) havde takket ja til invitationen. Interesseorganisationerne viste stor interesse for projektet og flere tilbød at bistå i forbindelse med test af og information om MDB til medlemskredsen. Det blev aftalt, at vi mødes igen om ca. ½ år for at holde hinanden opdaterede, men også for på ny at invitere til dialog om udvikling af MDB.

Dialogmøder med kommuner

Udover samarbejdet med den kommunale referencegruppe og en række eksterne parter vil KL og KOMBIT gerne inddrage alle interesserede kommuner. Derfor indbyder vi i løbet af foråret alle kommuner til en drøftelse af vigtige emner i forbindelse med forberedelserne til MDB. Nærmere information om de planlagte dialogmøder følger senere på www.kombit.dk og  www.kl.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407